'
Raporty

ESPI 2020

Nr 149/2020 29.12.2020, 16:02 UTC Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze pr...Pobierz plik ZIP (740.96 KB)
Nr 148/2020 28.12.2020, 17:01 UTC Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze pr...Pobierz plik ZIP (102.26 KB)
Nr 147/2020 23.12.2020, 13:01 UTC Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze pr...Pobierz plik ZIP (101.53 KB)
Nr 146/2020 23.12.2020, 09:05 UTC Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze pr...Pobierz plik ZIP (726.18 KB)
Nr 145/2020 18.12.2020, 17:55 UTC Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze pr...Pobierz plik ZIP (935.76 KB)
Nr 144/2020 15.12.2020, 16:59 UTC Piąte wezwanie do złożenia w Spółce dokumentów warrantów subskrypcyjnych serii G...Pobierz plik PDF (293.68 KB)
Nr 143/2020 14.12.2020, 17:19 UTC Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze pr...Pobierz plik ZIP (853.58 KB)
Nr 142/2020 08.12.2020, 21:59 UTC Informacje o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze pr...Pobierz plik ZIP (1.21 MB)
Nr 141/2020 03.12.2020, 18:50 UTC Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze pr...Pobierz plik ZIP (0.97 MB)
Nr 140/2020 30.11.2020, 22:20 UTC Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze pr...Pobierz plik PDF (212.51 KB)
Nr 139/2020 30.11.2020, 19:13 UTC Informacje dotyczące obligacji serii APobierz plik PDF (440.72 KB)
Nr 138/2020 23.11.2020, 19:06 UTC Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze pr...Pobierz plik ZIP (657.17 KB)
Nr 137/2020 18.11.2020, 14:55 UTC Czwarte wezwanie do złożenia w Spółce dokumentów warrantów subskrycyjnych serii ...Pobierz plik ZIP (263.30 KB)
Nr 136/2020 17.11.2020, 18:15 UTC Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze pr...Pobierz plik ZIP (649.88 KB)
Nr 135/2020 06.11.2020, 17:18 UTC Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2020 rokuPobierz plik PDF (210.75 KB)
Nr 134/2020 05.11.2020, 11:59 UTC Rejestracja zmiany Statusu SpółkiPobierz plik PDF (62.11 KB)
Nr 133/2020 28.10.2020, 12:00 UTC Trzecie wezwanie do złożenia w Spółce dokumentów warrantów subskrycyjnych serii ...Pobierz plik PDF (310.98 KB)
Nr 132/2020 21.10.2020, 10:22 UTC Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze ...Pobierz plik ZIP (388.73 KB)
Nr 131/2020 20.10.2020, 20:08 UTC Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze pr...Pobierz plik ZIP (6.57 MB)
Nr 130/2020 20.10.2020, 09:40 UTC Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze pr...Pobierz plik ZIP (411.14 KB)
Nr 129/2020 19.10.2020, 21:58 UTC Złożenie do sądu planu restrukturyzacyjnego wraz z propozycjami układowymiPobierz plik ZIP (2.16 MB)
Nr 128/2020 19.10.2020, 09:38 UTC Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze pr...Pobierz plik ZIP (404.79 KB)
Nr 127/2020 16.10.2020, 10:10 UTC Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze pr...Pobierz plik ZIP (349.94 KB)
Nr 126/2020 15.10.2020, 09:34 UTC Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze pr...Pobierz plik ZIP (343.36 KB)
Nr 125/2020 14.10.2020, 10:23 UTC Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze pr...Pobierz plik ZIP (355.00 KB)
Nr 124/2020 13.10.2020, 12:12 UTC Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze pr...Pobierz plik ZIP (387.74 KB)
Nr 123/2020 13.10.2020, 11:15 UTC Drugie wezwanie do złożenia w Spółce dokumentów warrantów subskrypcyjnych serii ...Pobierz plik PDF (154.10 KB)
Nr 122/2020 12.10.2020, 14:03 UTC Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze pr...Pobierz plik ZIP (794.69 KB)
Nr 121/2020 09.10.2020, 13:40 UTC Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze pr...Pobierz plik ZIP (747.42 KB)
Nr 120/2020 08.10.2020, 12:37 UTC Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze pr...Pobierz plik ZIP (459.55 KB)
Nr 119/2020 07.10.2020, 14:16 UTC Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze pr...Pobierz plik ZIP (435.89 KB)
Nr 118/2020 05.10.2020, 17:38 UTC Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze pr...Pobierz plik ZIP (531.62 KB)
Nr 117/2020 05.10.2020, 17:20 UTC Uzupełnienie raportu półrocznego w zakresie opinii Rady Nadzorczej Spółki dotycz...Pobierz plik ZIP (537.52 KB)
Nr 116/2020 01.10.2020, 19:59 UTC Korekta raportu półrocznego Spółki za I półrocze 2020 rokuPobierz plik PDF (168.23 KB)
Nr 115/2020 28.09.2020, 13:25 UTC Pierwsze wezwanie do złożenia w Spółce dokumentów warrantów subskrypcyjnych seri...Pobierz plik PDF (175.69 KB)
Nr 114/2020 25.09.2020, 18:21 UTC Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniąc...Pobierz plik ZIP (915.68 KB)
Nr 113/2020 21.09.2020, 09:40 UTC Informacja o transakcjach dotyczących akcji Spółki przekazana w trybie art. 19 R...Pobierz plik ZIP (156.03 KB)
Nr 112/2020 12.09.2020, 14:09 UTC Informacja o transakcji dotyczącej akcji Spółki przekazana w trybie art. 19 Rozp...Pobierz plik PDF (398.21 KB)
Nr 111/2020 10.09.2020, 23:50 UTC Informacja o transakcji dotyczącej akcji Spółki przekazana w trybie art. 19 Rozp...Pobierz plik ZIP (579.17 KB)
Nr 110/2020 10.09.2020, 14:50 UTC Informacja o transakcji dotyczącej akcji Spółki przekazana w trybie art. 19 Rozp...Pobierz plik ZIP (561.36 KB)
Nr 109/2020 10.09.2020, 10:32 UTC Przekroczenie minimalnej liczby akcji serii O określonej w uchwale o podwyższeni...Pobierz plik PDF (164.50 KB)
Nr 108/2020 01.09.2020, 14:10 UTC Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Wal...Pobierz plik PDF (166.87 KB)
Nr 107/2020 31.08.2020, 18:53 UTC Powołanie Członków Rady Nadzorczej SpółkiPobierz plik ZIP (291.37 KB)
Nr 106/2020 31.08.2020, 17:19 UTC Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER S.A. w restrukturyzacji z ...Pobierz plik ZIP (4.59 MB)
Nr 105/2020 27.08.2020, 10:50 UTC Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przek...Pobierz plik ZIP (413.78 KB)
Nr 104/2020 26.08.2020, 17:12 UTC Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze pr...Pobierz plik ZIP (507.07 KB)
Nr 102/2020 26.08.2020, 13:02 UTC Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniąc...Pobierz plik ZIP (588.31 KB)
Nr 102/2020 26.08.2020, 12:11 UTC Informacja o transakcjach dotyczących akcji Spółki przekazana w trybie art. 19 R...Pobierz plik ZIP (1.52 MB)
Nr 101/2020 25.08.2020, 15:34 UTC Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniąc...Pobierz plik ZIP (633.75 KB)
Nr 100/2020 25.08.2020, 13:18 UTC Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przek...Pobierz plik ZIP (406.12 KB)
Nr 99/2020 24.08.2020, 19:50 UTC Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przek...Pobierz plik ZIP (426.83 KB)
Nr 98/2020 24.08.2020, 19:43 UTC Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniąc...Pobierz plik ZIP (850.26 KB)
Nr 97/2020 21.08.2020, 12:00 UTC Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniąc...Pobierz plik ZIP (728.24 KB)
Nr 96/2020 20.08.2020, 16:41 UTC Rezygnacja Członka Zarządu SpółkiPobierz plik PDF (162.80 KB)
Nr 95/2020 20.08.2020, 15:27 UTC Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzie...Pobierz plik ZIP (460.87 KB)
Nr 94/2020 20.08.2020, 12:24 UTC Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniąc...Pobierz plik ZIP (844.72 KB)
Nr 93/2020 19.08.2020, 09:51 UTC Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniąc...Pobierz plik ZIP (246.47 KB)
Nr 92/2020 18.08.2020, 15:05 UTC Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniąc...Pobierz plik ZIP (438.20 KB)
Nr 91/2020 17.08.2020, 17:20 UTC Szacunkowe wybrane dane finansowe Spółki za I półrocze 2020 r. oraz do końca lip...Pobierz plik ZIP (361.13 KB)
Nr 90/2020 17.08.2020, 13:10 UTC Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniąc...Pobierz plik ZIP (525.66 KB)
Nr 89/2020 14.08.2020, 10:15 UTC Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniąc...Pobierz plik ZIP (496.48 KB)
Nr 88/2020 13.08.2020, 15:27 UTC Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniąc...Pobierz plik ZIP (426.50 KB)
Nr 89/2020 14.08.2020, 10:15 UTC Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniąc...Pobierz plik ZIP (496.46 KB)
Nr 88/2020 13.08.2020, 15:27 UTC Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniąc...Pobierz plik ZIP (426.48 KB)
Nr 87/2020 12.08.2020, 11:25 UTC Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniąc...Pobierz plik ZIP (482.83 KB)
Nr 86/2020 11.08.2020, 11:57 UTC Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniąc...Pobierz plik ZIP (458.00 KB)
Nr 85/2020 07.08.2020, 11:47 UTC Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze pr...Pobierz plik ZIP (429.97 KB)
Nr 84/2020 06.08.2020, 09:26 UTC Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze pr...Pobierz plik ZIP (426.83 KB)
Nr 83/2020 05.08.2020, 11:28 UTC Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przek...Pobierz plik ZIP (392.04 KB)
Nr 82/2020 05.08.2020, 11:12 UTC Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przek...Pobierz plik ZIP (414.94 KB)
Nr 81/2020 04.08.2020, 22:43 UTC Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniąc...Pobierz plik ZIP (350.93 KB)
Nr 80/2020 04.08.2020, 20:38 UTC Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 31 sierpn...Pobierz plik ZIP (1.00 MB)
Nr 79/2020 04.08.2020, 16:31 UTC Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przek...Pobierz plik ZIP (421.00 KB)
Nr 78/2020 03.08.2020, 14:34 UTC Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przek...Pobierz plik ZIP (403.07 KB)
Nr 77/2020 03.08.2020, 10:13 UTC Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym ...Pobierz plik PDF (170.78 KB)
Nr 76/2020 31.07.2020, 16:49 UTC Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER S.A. w rest...Pobierz plik ZIP (470.20 KB)
Nr 75/2020 31.07.2020, 11:55 UTC Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze pr...Pobierz plik PDF (417.98 KB)
Nr 74/2020 30.07.2020, 14:20 UTC Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze pr...Pobierz plik ZIP (580.93 KB)
Nr 73/2020 28.07.2020, 14:47 UTC Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze pr...Pobierz plik ZIP (713.52 KB)
Nr 72/2020 24.07.2020, 20:14 UTC Rejestracja zmiany Statutu SpółkiPobierz plik ZIP (341.64 KB)
Nr 71/2020 15.07.2020, 23:20 UTC Rejestracja zmiany Statutu SpółkiPobierz plik ZIP (439.81 KB)
Nr 70/2020 03.07.2020, 15:05 UTC Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 31 lip...Pobierz plik ZIP (0.96 MB)
Nr 69/2020 03.07.2020, 14:14 UTC Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym ...Pobierz plik PDF (155.39 KB)
Nr 68/2020 03.07.2020, 14:02 UTC Powołanie Członka Rady Nadzorczej SpółkiPobierz plik ZIP (301.08 KB)
Nr 67/2020 03.07.2020, 13:42 UTC Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER S.A. w rest...Pobierz plik ZIP (530.05 KB)
Nr 66/2020 01.07.2020, 23:28 UTC Korekta raportu rocznego za 2019 rokPobierz plik PDF (157.40 KB)
Nr 65/2020 18.06.2020, 14:12 UTC Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rokPobierz plik PDF (148.34 KB)
Nr 64/2020 05.06.2020, 20:16 UTC Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 3 lipc...Pobierz plik ZIP (976.22 KB)
Nr 63/2020 29.05.2020, 16:59 UTC Informacja dotycząca Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii A zwołanego na ...Pobierz plik PDF (156.26 KB)
Nr 62/2020 28.05.2020, 15:29 UTC Szacunkowe wybrane dane finansowe Spółki za 2019 rok, za I kwartał 2020 r. oraz ...Pobierz plik ZIP (572.70 KB)
Nr 61/2020 08.05.2020, 17:26 UTC Odwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy zwołanego na dzień 18 maja 2020 r. i Zwoła...Pobierz plik ZIP (389.18 KB)
Nr 60/2020 04.05.2020, 16:02 UTC Postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowegoPobierz plik PDF (199.28 KB)
Nr 59/2020 27.04.2020, 17:55 UTC Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok oraz raportu kwartalnego ...Pobierz plik PDF (184.56 KB)
Nr 58/2020 21.04.2020, 17:38 UTC Odwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy zwołanego na dzień 24 kwietnia 2020 r. i Z...Pobierz plik ZIP (484.88 KB)
Nr 57/2020 16.04.2020, 15:47 UTC Zmiany w składzie Zarządu SpółkiPobierz plik PDF (192.22 KB)
Nr 56/2020 31.03.2020, 23:32 UTC Złożenie wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego oraz wniosku...Pobierz plik PDF (207.38 KB)
Nr 55/2020 31.03.2020, 18:27 UTC Rozpoczęcie sprzedaży wskaźników do monitorowania temperatury produkcji Braster...Pobierz plik PDF (151.67 KB)
Nr 54/2020 31.03.2020, 18:11 UTC Podjęcie przez Zarząd Spółki decyzji o złożeniu wniosku o otwarcie przyspieszone...Pobierz plik PDF (147.56 KB)
Nr 53/2020 30.03.2020, 11:23 UTC Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze pr...Pobierz plik ZIP (695.18 KB)
Nr 52/2020 27.03.2020, 12:32 UTC Informacje o transakcjach dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze pr...Pobierz plik ZIP (755.93 KB)
Nr 51/2020 26.03.2020, 12:33 UTC Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze pr...Pobierz plik ZIP (717.16 KB)
Nr 50/2020 23.03.2020, 11:52 UTC Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rokPobierz plik PDF (132.41 KB)
Nr 49/2020 17.03.2020, 14:03 UTC Zmiana terminu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii A BRASTER S.A.Pobierz plik ZIP (512.22 KB)
Nr 48/2020 10.03.2020, 11:16 UTC Informacja dotycząca osoby nadzorującej powołanej przez Radę Nadzorczą BRASTER S...Pobierz plik ZIP (318.50 KB)
Nr 47/2020 06.03.2020, 16:53 UTC Zmiany w składzie Zarządu oraz Rady Nadzorczej BRASTER S.A.Pobierz plik PDF (196.48 KB)
Nr 46/2020 04.03.2020, 10:20 UTC Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przek...Pobierz plik ZIP (684.60 KB)
Nr 45/2020 03.03.2020, 18:24 UTC Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii A BRASTER S.A.Pobierz plik ZIP (399.07 KB)
Nr 44/2020 02.03.2020, 20:21 UTC Informacja dotycząca zobowiązań z tytułu obligacji serii APobierz plik PDF (168.36 KB)
Nr 43/2020 02.03.2020, 14:44 UTC Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze pr...Pobierz plik ZIP (141.27 KB)
Nr 42/2020 02.03.2020, 14:30 UTC Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym ...Pobierz plik PDF (152.37 KB)
Nr 41/2020 02.03.2020, 14:19 UTC Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER S.A. w dniu...Pobierz plik ZIP (665.24 KB)
Nr 40/2020 27.02.2020, 17:18 UTC Wydanie akcji serii L Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładow...Pobierz plik PDF (231.71 KB)
Nr 39/2020 27.02.2020, 10:06 UTC Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przek...Pobierz plik ZIP (693.92 KB)
Nr 38/2020 25.02.2020, 19:00 UTC Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przek...Pobierz plik ZIP (271.00 KB)
Nr 37/2020 25.02.2020, 14:40 UTC Objęcie akcji serii L w wyniku realizacji praw z obligacji zamiennych na akcje s...Pobierz plik PDF (137.83 KB)
Nr 36/2020 25.02.2020, 12:27 UTC Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przek...Pobierz plik ZIP (692.34 KB)
Nr 35/2020 24.02.2020, 09:54 UTC Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze pr...Pobierz plik ZIP (759.61 KB)
Nr 34/2020 21.02.2020, 11:43 UTC Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przek...Pobierz plik ZIP (666.66 KB)
Nr 33/2020 20.02.2020, 12:17 UTC Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze pr...Pobierz plik ZIP (722.19 KB)
Nr 32/2020 18.02.2020, 13:03 UTC Ryzyko nieterminowej spłaty zobowiązań z tytułu obligacji serii APobierz plik PDF (156.16 KB)
Nr 31/2020 14.02.2020, 14:15 UTC Wydanie akcji serii L Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładow...Pobierz plik PDF (217.85 KB)
Nr 30/2020 11.02.2020, 17:14 UTC Objęcie akcji serii L w wyniku realizacji praw z obligacji zamiennych na akcje s...Pobierz plik PDF (136.71 KB)
Nr 29/2020 11.02.2019, 10:46 UTC Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przek...Pobierz plik ZIP (715.09 KB)
Nr 28/2020 10.02.2020, 12:08 UTC Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przek...Pobierz plik ZIP (694.33 KB)
Nr 28/2020 10.02.2020, 12:08 UTC Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przek...Pobierz plik ZIP (694.33 KB)
Nr 27/2020 10.02.2020, 10:25 UTC Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przek...Pobierz plik ZIP (692.95 KB)
Nr 26/2020 07.02.2020, 09:34 UTC Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze pr...Pobierz plik ZIP (738.20 KB)
Nr 25/2020 04.02.2020, 14:18 UTC Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym ...Pobierz plik PDF (153.36 KB)
Nr 24/2020 03.02.2020, 17:43 UTC Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 2 marc...Pobierz plik ZIP (864.72 KB)
Nr 23/2020 03.02.2020, 15:11 UTC Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 3 lut...Pobierz plik ZIP (550.53 KB)
Nr 22/2020 03.02.2020, 10:53 UTC Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przek...Pobierz plik ZIP (355.23 KB)
Nr 21/2020 31.01.2020, 10:25 UTC Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze pr...Pobierz plik ZIP (1.29 MB)
Nr 20/2020 29.01.2020, 10:04 UTC Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze pr...Pobierz plik ZIP (1.78 MB)
Nr 19/2020 27.01.2019, 10:09 UTC Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020Pobierz plik PDF (183.33 KB)
Nr 18/2020 24.01.2020, 13:42 UTC Wydanie akcji serii L Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładow...Pobierz plik PDF (217.93 KB)
Nr 17/2020 22.01.2020, 16:58 UTC Objęcie akcji serii L w wyniku realizacji praw z obligacji zamiennych na akcje s...Pobierz plik PDF (135.04 KB)
Nr 16/2020 21.01.2020, 20:29 UTC Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze pr...Pobierz plik ZIP (1.28 MB)
Nr 15/2020 20.01.2020, 14:07 UTC Informacja o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przek...Pobierz plik ZIP (711.10 KB)
Nr 14/2020 20.01.2020, 12:22 UTC Zmiany w składzie Zarządu BRASTER S.A.Pobierz plik PDF (187.33 KB)
Nr 13/2020 17.01.2020, 13:16 UTC Rezygnacja z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Braster S.A.Pobierz plik PDF (192.90 KB)
Nr 12/2019 15.01.2020, 17:00 UTC Powołanie Członka Zarządu BRASTER S.A.Pobierz plik ZIP (218.73 KB)
Nr 11/2020 15.01.2020, 14:36 UTC Wydanie akcji serii L Spółki BRASTER w ramach warunkowego podwyższenia kapitału ...Pobierz plik PDF (217.41 KB)
Nr 10/2020 14.01.2020, 14:56 UTC Objęcie akcji serii L w wyniku realizacji praw z obligacji zamiennych na akcje s...Pobierz plik PDF (134.51 KB)
Nr 9/2020 13.01.2020, 11:36 UTC Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze ...Pobierz plik ZIP (697.57 KB)
Nr 8/2020 10.01.2020, 16:35 UTC Wydanie akcji serii L Spółki BRASTER w ramach warunkowego podwyższenia kapitału ...Pobierz plik PDF (218.35 KB)
Nr 7/2020 09.01.2020, 18:49 UTC Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przek...Pobierz plik ZIP (312.56 KB)
Nr 6/2020 09.01.2020, 18:43 UTC Objęcie akcji serii L w wyniku realizacji praw z obligacji zamiennych na akcje s...Pobierz plik PDF (136.88 KB)
Nr 5/2019 08.01.2020, 11:19 UTC Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniąc...Pobierz plik ZIP (757.58 KB)
Nr 4/2020 07.01.2020, 21:42 UTC Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 lutego 2020...Pobierz plik ZIP (888.87 KB)
Nr 3/2020 07.01.2020, 15:33 UTC Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniąc...Pobierz plik ZIP (824.27 KB)
Nr 2/2020 02.01.2020, 15:45 UTC Wydanie akcji serii L Spółki BRASTER w ramach warunkowego podwyższenia kapitału ...Pobierz plik PDF (217.78 KB)
Nr 1/2020 03.01.2020, 10:45 UTC Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniąc...Pobierz plik ZIP (748.36 KB)
1 dzień 5 dni 1 miesiąc Okres od: do: Wolumen Kurs pl

Raty PayU to możliwość zapłacenia za zakupy w ratach (od 3 do nawet 36)

W celu poprawienia jakości usług korzystamy z plików cookies. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień plików cookie w Twojej przeglądarce oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies