'
PL
EN
Raporty

EBI 2014

Nr 1/2014 09.01.2014, 13:40 UTC Harmonogram przekazywania raportów w roku 2014 Pobierz plik PDF (323.06 KB)
Nr 2/2014 09.01.2014, 13:50 UTC Informacja o incydentalnym niestosowaniu zasady ładu korporacyjnego Pobierz plik PDF (265.32 KB)
Nr 3/2014 10.01.2014, 11:16 UTC Warunkowa decyzja o udzieleniu patentu międzynarodowego przez Urząd Patentowy w ... Pobierz plik PDF (267.41 KB)
Nr 4/2014 10.01.2014, 11:22 UTC Warunkowa decyzja o udzieleniu patentu międzynarodowego przez Urząd Patentowy w ... Pobierz plik PDF (267.03 KB)
Nr 5/2014 23.01.2014, 10:46 UTC Decyzja o zarejestrowaniu znaku towarowego „BRASTER BREAST LIFE TESTER” Pobierz plik PDF (270.89 KB)
Nr 6/2014 06.02.2014, 16:25 UTC Wybór audytora do badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 Pobierz plik PDF (262.91 KB)
Nr 7/2014 07.02.2014, 9:20 UTC Informacja o terminie publikacji raportu zawierającego wyniki badań ThermaCRAC Pobierz plik PDF (264.02 KB)
Nr 8/2014 13.02.2014, 9:40 UTC Informacja o wynikach urządzenia TESTER BRASTER w badaniu klinicznym ThermaCRAC Pobierz plik ZIP (735.51 KB)
Nr 9/2014 14.02.2014, 14:44 UTC Raport kwartalny za IV kwartał 2013 roku Pobierz plik PDF (322.40 KB)
Nr 10/2014 05.03.2014, 9:45 UTC Udzielenie patentu międzynarodowego przez Urząd Patentowy w Stanach Zjednoczonyc... Pobierz plik PDF (368.09 KB)
Nr 11/2014 05.03.2014, 17:18 UTC Podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą Pobierz plik PDF (322.39 KB)
Nr 12/2014 11.03.2014, 8:49 UTC Warunkowa decyzja o udzieleniu patentu międzynarodowego przez Urząd Patentowy w ... Pobierz plik PDF (377.35 KB)
Nr 13/2014 11.03.2014, 12:32 UTC Decyzja o zarejestrowaniu znaku towarowego „BRASTER BREAST LIFE TESTER” (Austral... Pobierz plik PDF (288.79 KB)
Nr 14/2014 18.03.2014, 12:54 UTC Udzielenie patentu międzynarodowego przez Urząd Patentowy w Australii („Mixture ... Pobierz plik PDF (265.36 KB)
Nr 15/2014 18.03.2014, 12:57 UTC Udzielenie patentu międzynarodowego przez Urząd Patentowy w Australii („Liquid-c... Pobierz plik PDF (265.56 KB)
Nr 16/2014 18.03.2014, 20:14 UTC Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 kwiecień 2... Pobierz plik PDF (289.49 KB)
Nr 17/2014 20.03.2014, 13:24 UTC Udzielenie Patentu Europejskiego przez Europejski Urząd Patentowy („Mixture of l... Pobierz plik PDF (267.46 KB)
Nr 18/2014 20.03.2014, 13:27 UTC Udzielenie Patentu Europejskiego przez Europejski Urząd Patentowy („Liquid-cryst... Pobierz plik PDF (267.23 KB)
Nr 19/2014 21.03.2014, 13:38 UTC Decyzja o zarejestrowaniu znaku towarowego „Braster” (Unia Europejska) Pobierz plik PDF (289.64 KB)
Nr 20/2014 21.03.2014, 13:21 UTC Decyzja o zarejestrowaniu znaku towarowego „Braster Tester” (Unia Europejska)... Pobierz plik PDF (288.86 KB)
Nr 21/2014 21.03.2014, 13:43 UTC Decyzja o zarejestrowaniu znaku towarowego „Braster Scanner” (Unia Europejska)... Pobierz plik PDF (288.83 KB)
Nr 22/2014 02.04.2014, 11:45 UTC Decyzja o zarejestrowaniu znaku towarowego „Braster Scanner” (Australia) Pobierz plik PDF (288.44 KB)
Nr 23/2014 02.04.2014, 11:47 UTC Decyzja o zarejestrowaniu znaku towarowego „Braster Tester” (Australia) Pobierz plik PDF (288.62 KB)
Nr 24/2014 02.04.2014, 11:49 UTC Decyzja o zarejestrowaniu znaku towarowego „Braster” (Australia) Pobierz plik PDF (288.62 KB)
Nr 25/2014 03.04.2014, 13:55 UTC Udzielenie patentu międzynarodowego przez Urząd Patentowy w Chinach („Mixture of... Pobierz plik PDF (267.03 KB)
Nr 26/2014 03.04.2014, 15:50 UTC Zawarcie istotnej umowy Pobierz plik PDF (290.63 KB)
Nr 27/2014 08.04.2014, 15:48 UTC Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pobierz plik PDF (285.11 KB)
Nr 28/2014 08.04.2014, 15:53 UTC Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pobierz plik PDF (287.28 KB)
Nr 29/2014 14.04.2014, 15:21 UTC Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Pobierz plik ZIP (788.17 KB)
Nr 30/2014 17.04.2014, 9:36 UTC Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii E Pobierz plik PDF (288.20 KB)
Nr 31/2014 18.04.2014, 14:34 UTC Udzielenie patentu międzynarodowego przez urząd Patentowy w Chinach („Liquid-cry... Pobierz plik PDF (268.20 KB)
Nr 32/2014 30.04.2014, 14:01 UTC Dookreślenie wysokości kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii E... Pobierz plik PDF (263.98 KB)
Nr 33/2014 09.05.2014, 12:39 UTC Raport z zakończenia subskrypcji akcji serii E Pobierz plik ZIP (392.63 KB)
Nr 34/2014 15.05.2014, 17:28 UTC Raport kwartalny za I kwartał 2014 roku Pobierz plik PDF (321.94 KB)
Nr 35/2014 15.05.2014, 14:55 UTC Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w wyniku emisji akcji ser... Pobierz plik PDF (288.62 KB)
Nr 36/2014 16.05.2014, 15:47 UTC Zmiana terminu przekazania raportu rocznego Pobierz plik PDF (284.35 KB)
Nr 37/2014 19.05.2014, 16:58 UTC Raport Roczny za rok 2013 Pobierz plik PDF (288.31 KB)
Nr 38/2014 23.05.2014, 16:10 UTC Rejestracja zmian w Statucie Emitenta Pobierz plik ZIP (850.60 KB)
Nr 39/2014 27.05.2014, 12:43 UTC Rozpoczęcie badania obserwacyjnego ThermaRAK Pobierz plik PDF (312.20 KB)
Nr 40/2014 27.05.2014, 18:54 UTC Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2014 ... Pobierz plik PDF (312.20 KB)
Nr 41/2014 29.05.2014, 15:13 UTC Decyzja o zarejestrowaniu znaku towarowego „BRASTER BREAST LIFE TESTER” (Austral... Pobierz plik PDF (288.99 KB)
Nr 42/2014 30.05.2014, 10:17 UTC Wprowadzenie akcji serii E Spółki do alternatywnego systemu obrotu Pobierz plik PDF (287.63 KB)
Nr 43/2014 30.05.2014, 14:39 UTC Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii E Pobierz plik PDF (263.35 KB)
Nr 44/2014 03.06.2014, 9:39 UTC Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu akcji zwyk... Pobierz plik PDF (265.99 KB)
Nr 45/2014 05.06.2014, 15:15 UTC Rozpoczęcie badania obserwacyjnego ThermaRAK w Centrum Onkologii w Bydgoszczy Pobierz plik PDF (265.99 KB)
Nr 46/2014 10.06.2014, 12:16 UTC Rozpoczęcie badania obserwacyjnego ThermaRAK we Wrocławiu oraz Kielcach Pobierz plik PDF (288.03 KB)
Nr 47/2014 11.06.2014, 9:43 UTC Decyzja o udzieleniu prawa ochronnego przez Urząd Patentowy RP na znaki towarowe... Pobierz plik PDF (286.87 KB)
Nr 48/2014 11.06.2014, 15.57 UTC Decyzja Urzędu Patentowego RP w sprawie prawa ochronnego na wynalazek „Mieszanin... Pobierz plik PDF (287.64 KB)
Nr 49/2014 16.06.2014, 13:32 UTC Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej spraw wprowadzonych d... Pobierz plik PDF (292.01 KB)
Nr 50/2014 18.06.2014, 13:07 UTC Udzielenie patentu międzynarodowego przez Urząd Patentowy w Kanadzie na wynalaze... Pobierz plik PDF (266.75 KB)
Nr 51/2014 24.06.2014, 13:46 UTC Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Pobierz plik PDF (361.21 KB)
Nr 52/2014 24.06.2014, 14:04 UTC Powołanie Członków Rady Nadzorczej BRASTER S.A. Pobierz plik PDF (290.83 KB)
Nr 53/2014 24.06.2014, 14:10 UTC Powołanie Członków Zarządu BRASTER S.A. Pobierz plik PDF (289.14 KB)
Nr 54/2014 25.06.2014, 12:11 UTC Przyznanie dotacji na realizację projektu (INNOMED) Pobierz plik PDF (293.85 KB)
Nr 55/2014 25.06.2014, 14:48 UTC Uprawomocnienie decyzji o przyznaniu prawa ochronnego na znak towarowy „BRASTER ... Pobierz plik PDF (293.85 KB)
Nr 56/2014 26.06.2014, 09:58 UTC Prezentacja Strategii Rozwoju Spółki BRASTER S.A. Pobierz plik ZIP (2.52 MB)
Nr 57/2014 01.07.2014, 09:54 UTC Zawarcie Aneksu do umowy o dofinansowanie warunkującego zwiększenie wartości dot... Pobierz plik PDF (293.59 KB)
Nr 58/2014 08.07.2014, 15:12 UTC Udzielenie patentu międzynarodowego przez Urząd Patentowy w Hongkongu na wynalaz... Pobierz plik PDF (288.19 KB)
Nr 59/2014 08.07.2014, 15:16 UTC Uprawomocnienie decyzji o przyznaniu prawa ochronnego na znak towarowy „BRASTER ... Pobierz plik PDF (286.73 KB)
Nr 60/2014 08.07.2014, 15:19 UTC Uprawomocnienie decyzji o przyznaniu prawa ochronnego na znak towarowy „BRASTER”... Pobierz plik PDF (286.56 KB)
Nr 61/2014 10.07.2014, 12:05 UTC Wyrażeniu częściowej zgody na zwiększenie dofinansowania na realizację Projektu... Pobierz plik PDF (352.67 KB)
Nr 62/2014 10.07.2014, 12:11 UTC Złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zatwierdzenia prospekt... Pobierz plik PDF (285.13 KB)
Nr 63/2014 10.07.2014, 17:11 UTC Decyzja Urzędu Patentowego RP w sprawie prawa ochronnego na wynalazek „Ciekłokry... Pobierz plik PDF (285.13 KB)
Nr 64/2014 14.07.2014, 14:56 UTC Rozpoczęcie badania obserwacyjnego ThermaRAK w Krakowie oraz Nysie Pobierz plik PDF (285.13 KB)
Nr 65/2014 17.07.2014, 15:51 UTC Warunkowa decyzja o udzieleniu patentu międzynarodowego przez Urząd Patentowy w ... Pobierz plik PDF (265.99 KB)
Nr 66/2014 21.07.2014, 15:34 UTC Udzielenie patentu międzynarodowego przez Urząd Patentowy w Honkongu („Liquid-cr... Pobierz plik PDF (265.99 KB)
Nr 67/2014 06.08.2014, 13:37 UTC Warunkowe udzielenie patentu międzynarodowego przez Urząd Patentowy w Kanadzie (... Pobierz plik PDF (266.42 KB)
Nr 68/2014 07.08.2014, 12:00 UTC Zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie z PARP Pobierz plik PDF (328.57 KB)
Nr 69/2014 14.08.2014, 15:56 Raport kwartalny za II kwartał 2014 roku Pobierz plik PDF (322.30 KB)
Nr 70/2014 14.08.2014, 15:03 UTC Zakończenie umowy z CMC Consulting Sp. z o.o. Pobierz plik PDF (285.88 KB)
Nr 71/2014 14.08.2014, 15:07 UTC Rozpoczęcie badania obserwacyjnego ThermaRAK w Poznaniu Pobierz plik PDF (287.33 KB)
Nr 72/2014 14.08.2014, 15:10 UTC Rozwiązanie Umowy Pobierz plik PDF (288.81 KB)
Nr 73/2014 21.08.2014, 12:54 UTC Warunkowa decyzja o udzieleniu patentu międzynarodowego przez Urząd Patentowy w ... Pobierz plik PDF (266.00 KB)
Nr 74/2014 26.08.2014, 11:27 UTC Rejestracja zmian w Statucie Emitenta Pobierz plik ZIP (750.03 KB)
Nr 75/2014 10.09.2014, 11:40 UTC Decyzja o udzieleniu prawa ochronnego na terenie Polski dla znaku towarowego „Br... Pobierz plik PDF (286.66 KB)
Nr 76/2014 12.09.2014, 14:12 UTC Decyzja o udzieleniu prawa ochronnego na terenie Polski dla znaków towarowych: „... Pobierz plik PDF (300.90 KB)
Nr 77/2014 25.09.2014, 13:44 UTC Udzielenie patentu międzynarodowego przez Urząd Patentowy w Singapurze („Liquid-... Pobierz plik PDF (265.84 KB)
Nr 78/2014 25.09.2014, 15:17 UTC Udział Spółki w II Konferencji z cyklu „Global Life Science Conference” w Warsza... Pobierz plik PDF (292.32 KB)
Nr 79/2014 26.09.2014, 15:28 UTC Udzielenie patentu międzynarodowego przez Urząd Patentowy w Singapurze na wynala... Pobierz plik PDF (331.45 KB)
Nr 80/2014 29.09.2014, 17:04 UTC Zawieszenie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Pobierz plik PDF (290.67 KB)
Nr 81/2014 03.10.2014, 13:00 UTC Warunkowe udzielenie patentu międzynarodowego przez Urząd Patentowy RP („Liquid-... Pobierz plik PDF (266.08 KB)
Nr 82/2014 10.10.2014, 9:25 UTC Udział BRASTER S.A. w World Congress on Breast Healthcare Pobierz plik PDF (270.08 KB)
Nr 83/2014 17.10.2014, 15:18 UTC Zmiany w składzie Zarządu BRASTER S.A. Pobierz plik PDF (362.80 KB)
Nr 84/2014 22.10.2014, 10:44 UTC Zawarcie Umowy na dofinansowanie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju Pobierz plik PDF (294.26 KB)
Nr 85/2014 22.10.2014, 15:09 UTC Udzielenie przez Urząd Patentowy w Makao patentu międzynarodowego („Mixture of l... Pobierz plik PDF (288.36 KB)
Nr 86/2014 22.10.2014, 15:26 UTC Ustanowienie prokury łącznej w Spółce Pobierz plik PDF (286.60 KB)
Nr 87/2014 06.11.2014, 14:54 UTC Decyzja o udzieleniu prawa ochronnego przez Chiński Urząd Patentowy dla znaku to... Pobierz plik PDF (287.93 KB)
Nr 88/2014 12.11.2014, 14:38 UTC Warunkowe udzielenie przez Urząd Patentowy w Korei patentu międzynarodowego („Mi... Pobierz plik PDF (289.21 KB)
Nr 89/2014 13.11.2014, 12:32 UTC Udzielenie przez Urząd Patentowy w Makao patentu międzynarodowego („Liquid-cryst... Pobierz plik PDF (330.58 KB)
Nr 90/2014 13.11.2014, 16:30 UTC Uruchomienie Programu Motywacyjnego Pobierz plik PDF (314.85 KB)
Nr 91/2014 14.11.2014, 16:37 UTC Raport kwartalny za III kwartał 2014 roku Pobierz plik PDF (284.43 KB)
Nr 92/2014 17.11.2014, 14:05 UTC Decyzja o udzieleniu prawa ochronnego przez Chiński Urząd Patentowy dla znaku to... Pobierz plik PDF (288.42 KB)
Nr 93/2014 17.11.2014, 14:11 UTC Decyzja o udzieleniu prawa ochronnego przez Filipiński Urząd Patentowy dla znaku... Pobierz plik PDF (288.42 KB)
Nr 94/2014 18.11.2014, 15:22 UTC Warunkowa decyzja Urzędu Patentowego RP w sprawie przyznania prawa ochronnego na... Pobierz plik PDF (287.34 KB)
Nr 95/2014 24.11.2014, 12:23 UTC Warunkowe udzielenie przez Urząd Patentowy w Korei patentu międzynarodowego („Li... Pobierz plik PDF (333.57 KB)
Nr 96/2014 24.11.2014, 14:03 UTC Decyzja o udzieleniu prawa ochronnego przez Chiński Urząd Patentowy dla znaku to... Pobierz plik PDF (288.24 KB)
Nr 97/2014 27.11.2014, 13:09 UTC Wykonanie praw warrantów subskrypcyjnych serii A i wydanie akcji serii D Pobierz plik PDF (295.19 KB)
Nr 98/2014 02.12.2014, 11:39 UTC Warunkowe udzielenie przez Urząd Patentowy w Rosji patentu międzynarodowego („Li... Pobierz plik PDF (332.28 KB)
Nr 99/2014 03.12.2014, 13:10 UTC Zwolnienie z obowiązku posiadania Animatora Rynku Pobierz plik PDF (287.92 KB)
Nr 100/2014 10.12.2014, 10:08 UTC Prezentacja Strategii Rozwoju Spółki BRASTER S.A. Pobierz plik ZIP (1.95 MB)
Nr 101/2014 10.12.2014, 10:20 UTC Wybór audytora do badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 Pobierz plik PDF (319.50 KB)
Nr 102/2014 16.12.2014, 13:51 UTC Analiza możliwości automatyzacji rozpoznawania przypadków patologicznych na obra... Pobierz plik PDF (325.73 KB)
Nr 103/2014 18.12.2014, 12:48 UTC Decyzja o udzieleniu prawa ochronnego przez Chiński Urząd Patentowy dla znaku to... Pobierz plik PDF (287.29 KB)
Nr 104/2014 22.12.2014, 15:28 UTC Przedłużenie obowiązywania umowy z Autoryzowanym Doradcą Pobierz plik PDF (285.61 KB)
1 dzień 5 dni 1 miesiąc Okres od: do: Wolumen Kurs pl

Raty PayU to możliwość zapłacenia za zakupy w ratach (od 3 do nawet 36)

W celu poprawienia jakości usług korzystamy z plików cookies. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień plików cookie w Twojej przeglądarce oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies