'

Kapitał zakładowy Spółki, wynosi 916 857,40 zł (słownie: dziewięćset szesnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem i czterdzieści groszy) oraz dzieli się na 9 168 574 akcji, w tym:

  • 1 425 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,

  • 1 047 291 akcje zwykłych na okaziciela serii B,

  • 30 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,

  • 60 549 akcji zwykłych na okaziciela serii D,

  • 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,

  • 2 600 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F,

  • 505 734 akcji zwykłych na okaziciela serii H,

  • 3 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.

  • 701 062 akcji zwykłych na okaziciela serii L.

Akcje nie są uprzywilejowane w zakresie prawa głosu, prawa do dywidendy ani podziału majątku w przypadku likwidacji Spółki.

 

Struktura Akcjonariatu (na dzień15.03.2019):

Akcjonariusz Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów w WZ
Razem 9 168 574 100% 9 168 574 100%

* liczba akcji podana w oparciu o zawiadomienie otrzymane od akcjonariusza z dnia 30 czerwca 2016 roku oraz liczbę akcji objętą przez Akcjonariusza w serii I; Emitent nie posiada innych informacji od Akcjonariusza.

1 dzień 5 dni 1 miesiąc Okres od: do: Wolumen Kurs pl

Raty PayU to możliwość zapłacenia za zakupy w ratach (od 3 do nawet 36)

W celu poprawienia jakości usług korzystamy z plików cookies. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień plików cookie w Twojej przeglądarce oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies