'
Wybrane dane finansowe w tys. zł 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 397 427 - - - - -
Zysk (strata) na działalności -24 181 -14 651 -4 332 -3 489 -2 785 -1 990 -527
Zysk (strata) brutto -25 045 -14 453 -4 010 -3 378 -2 636 -1 773 -561
Zysk (strata) netto -24 892 -14 388 -4 015 -3 403 -3 019 -1 616 -305
Aktywa razem 73 607 64 835 47 667 13 623 6 352 8 986 760
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 24 810 29 995 5 669 4 812 432 347 696
Zobowiązania długoterminowe 11 025 11 830 - - - 3 -
Zobowiązania krótkoterminowe 3 326 12 062 367 276 121 129 453
Kapitał własny 48 797 34 840 41 999 8 812 5 921 8 639 64
Kapitał zakładowy 917 617 561 531 250 247 142
Liczba akcji 9 168 574 6 168 574 5 614 653 5 614 653 2 472 291 2 472 291 1 425 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję - - - - - - -
1 dzień 5 dni 1 miesiąc Okres od: do: Wolumen Kurs pl

Raty PayU to możliwość zapłacenia za zakupy w ratach (od 3 do nawet 36)

W celu poprawienia jakości usług korzystamy z plików cookies. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień plików cookie w Twojej przeglądarce oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies