'

Cena emisyjna w Ofercie Publicznej Spółki BRASTER S.A., producenta innowacyjnego Systemu Domowej Profilaktyki Raka Piersi, została ustalona na poziomie 13,50 zł. W ofercie ma być zaoferowanych łącznie 3 mln akcji Spółki, co oznacza, że wartość oferty może wynieść 40,5 mln zł.

BRASTER zakończył wczoraj budowanie księgi popytu. W ramach prowadzonej oferty publicznej Spółka zaoferuje 3 000 000 nowo emitowanych akcji serii I. Cena emisyjna została ustalona na 13,50 zł za jedną akcję, przy wcześniej określonym maksymalnym poziomie wynoszącym 16,50 zł. Uwzględniając ustaloną cenę emisyjną wartość całej Oferty Publicznej może sięgnąć ok. 40,5 mln zł brutto (łącznie z kosztami transakcji).

"Cieszymy się, że pomimo konkurencyjnych warunków rynkowych - licznych Ofert Publicznych, jakie prowadzone były w ciągu ostatniego miesiąca, zainteresowanie naszą ofertą okazało się duże. Czekamy na zakończenie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Jesteśmy przekonani, że realizacja planu rozwoju Spółki, w tym wejście na globalne rynki, zwłaszcza te, gdzie najszybciej rozwija się telemedycyna, przełożą się na wzrost wartości dla tych inwestorów, którzy zdecydują się do nas dołączyć." – powiedział Marcin Halicki, Prezes Zarządu BRASTER S.A.

"Mimo, że środki pozyskane z emisji akcji będą nieco niższe od pierwotnie zakładanych, kierunek naszej strategii i planów inwestycyjnych nie ulegnie zmianie. Cele emisyjne zostały przedstawione według priorytetów, co oznacza że niektóre z nich możemy ewentualnie przesunąć w czasie." – dodał Prezes.

Jednocześnie ustalono liczbę akcji oferowanych w ramach poszczególnych transz. W Transzy Inwestorów Indywidualnych znajdzie się ostatecznie 76 010 akcji, a w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 2 923 990 akcji. Zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych były przyjmowane w dniach 10-17 lipca 2017. W tym czasie do 18 lipca prowadzona była również budowa księgi popytu. Zapisy w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych będą prowadzone w dniach 19-21 lipca 2017. Przydział akcji w obu transzach jest planowany na 21 lipca br. Rolę Oferującego w procesie Oferty Publicznej pełni IPOPEMA Securities S.A.

Środki pozyskane w ofercie publicznej zostaną przeznaczone na globalną ekspansję Systemu Domowej Profilaktyki Raka Piersi i rozwój działalności w obszarze telemedycyny.

Prospekt emisyjny wraz z dokumentami jest dostępny na stronie internetowej Spółki ri.braster.eu oraz Domu Maklerskiego Ipopema www.ipopemasecurities.pl. Na stronie internetowej Spółki można znaleźć również więcej informacji nt. działalności BRASTER oraz prowadzonej oferty publicznej.

Cele emisyjne:

 • Ekspansja na rynki zagraniczne i bieżące koszty utrzymania firmy (ok. 31,3 mln zł)

Wraz z opublikowaną w marcu aktualizacją strategii na lata 2015-2021 Spółka planuje w latach 2017­2018 debiut na kilkunastu rynkach zagranicznych. Na przełomie czerwca i lipca firma poinformowała o podpisaniu umów związanych z rozpoczęciem projektów pilotażowych w Irlandii, Japonii oraz Dubaju. W najbliższych kolejnych tygodniach Spółka spodziewa się podpisania kolejnych umów w Portugalii i Holandii. Do końca bieżącego roku, poza krajami pilotażowymi, BRASTER chce zadebiutować w Wielkiej Brytanii. W przypadku uzyskania zgody FDA, jeszcze w tym roku Spółka chciałaby wejść do USA. Jednocześnie w Kanadzie, Brazylii, Chinach oraz Indiach mają rozpocząć się pilotaże techniczne. Na kolejne rynki (Niemcy, Korea) BRASTER wejdzie w roku 2018. W celu realizacji planu ekspansji niezbędne jest poniesienie wydatków, w szczególności na zwiększenie kapitału obrotowego, przygotowanie i przeprowadzenie kampanii marketingowych, zwiększenie mocy sprzedażowych, rozbudowę infrastruktury informatycznej, dostosowanie Systemu Braster do wymogów poszczególnych rynków, jak i przeprowadzenie procedur certyfikacyjnych i utrzymanie zdolności operacyjnych Spółki.

Do roku 2021 BRASTER planuje zaistnieć na rynkach gwarantujących dostęp do ponad 21 mln osób ze ściśle określonej grupy docelowej. Do tego czasu sprzedaż zagraniczna odpowiadać ma za ponad 90 proc. sprzedaży ogółem.

 • Budowa globalnej platformy telemedycznej (ok. 12,8 mln zł)

Celem strategicznym Spółki jest budowa globalnej platformy telemedycznej integrującej, poza Systemem Braster, także rozwiązania i urządzenia telemedyczne innych producentów charakteryzujące się globalnym potencjałem sprzedażowym. Realizacja wizji będzie możliwa m.in. poprzez potencjalne akwizycje. W kręgu zainteresowania Spółki są w szczególności producenci urządzeń telemedycznych, dostawcy usług i produktów e-health oraz firmy świadczące usługi telemedyczne.

 • Zakup nieruchomości w Szeligach (3,5 mln zł)

W grudniu 2016 roku BRASTER zakupił nieruchomość obejmującą działkę w podwarszawskich Szeligach i umiejscowiony na niej budynek, w którym mieści się siedziba Spółki oraz realizowany jest proces produkcji matryc ciekłokrystalicznych. Przedmiotową nieruchomość nabyto za cenę sprzedaży w wysokości 5,3 mln zł. Płatność została rozłożona na dwie transze zakupu nieruchomości wynoszące odpowiednio: 1,3 mln zł i 4 mln zł. Spółka uregulował pierwszą transzę i część drugiej ze środków pochodzących z kredytu bankowego. Pozostała do zapłaty kwota 3,5 mln zł ma zostać sfinansowana ze środków pochodzących z emisji nowych akcji.

Harmonogram Oferty:

 • 6 lipca 2017 – Publikacja Prospektu

 • 7 lipca 2017 – Podanie do publicznej wiadomości Ceny Maksymalnej

 • od 10 lipca do 17 lipca 2017 – Okres składania zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych

 • od 10 lipca do 18 lipca 2017 – Proces budowy księgi popytu

 • 18 lipca 2017 – Ustalenie ostatecznej liczby i ceny akcji oferowanych

 • od 19 lipca do 21 lipca 2017 – Okres składania zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych

 • 21 lipca 2017 – Przydział akcji i rozliczenie transakcji

 • 29 sierpnia 2017 – Planowany termin notowania akcji serii I na GPW

Zobacz także

Nadchodzi boom w światowej telemedycynie – podsumowanie raportu BMC

Czytaj więcej
Nadchodzi boom w światowej telemedycynie – podsumowanie raportu BMC

BRASTER publikuje prospekt emisyjny i rozpoczyna Ofertę Publiczną Akcji

Czytaj więcej
BRASTER publikuje prospekt emisyjny i rozpoczyna Ofertę Publiczną Akcji

1 dzień 5 dni 1 miesiąc Okres od: do: Wolumen Kurs pl

Raty PayU to możliwość zapłacenia za zakupy w ratach (od 3 do nawet 36)

W celu poprawienia jakości usług korzystamy z plików cookies. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień plików cookie w Twojej przeglądarce oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies