'

Producent innowacyjnego Systemu Domowej Profilaktyki Raka Piersi opublikował dziś prospekt emisyjny sporządzony w związku Ofertą Publiczną Akcji, zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 4 lipca 2017 roku. Zapisy dla inwestorów indywidualnych rozpoczną się 10 lipca i potrwają do 17 lipca. Środki pozyskane w Ofercie Publicznej zostaną przeznaczone na globalną ekspansję Systemu Domowej Profilaktyki Raka Piersi i rozwój działalności w obszarze telemedycyny.

6 lipca 2017 roku BRASTER S.A. opublikował prospekt emisyjny zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 4 lipca 2017 roku, w związku z Ofertą Publiczną Akcji z wyłączeniem prawa poboru, obejmującą nie więcej niż 3 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł.

Zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia nowe akcje zostaną zaoferowane w pierwszej kolejności Akcjonariuszom obecnym na Walnym zgromadzeniu w dniu 20 kwietnia 2017 roku proporcjonalnie do dotychczasowego udziału w kapitale zakładowym Spółki. Cena maksymalna akcji zostanie podana do publicznej wiadomości po uprzednim zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego odpowiedniego aneksu do prospektu emisyjnego.

Zapisy na akcje rozpoczną się w poniedziałek 10 lipca. Oferującym akcje jest IPOPEMA Securities S.A. Inwestorzy indywidualni będą mogli dokonywać zapisu bezpośrednio u Oferującego oraz u członków konsorcjum detalicznego. Lista POK, w których będzie można złożyć zapis oraz pozostałe dokumenty dotyczące Spółki i Oferty dostępne będą na stronie internetowej Spółki: ri.braster.eu oraz Oferującego: www.ipopemasecurities.pl.

"Środki, które planujemy pozyskać z emisji akcji przeznaczymy przede wszystkim na międzynarodową ekspansję spółki. Już w tym roku planujemy rozpocząć sprzedaż na pierwszych rynkach zagranicznych – w tym w Wielkiej Brytanii – oraz zainicjować projekty pilotażowe na terenie kilku kolejnych państw. Jesteśmy jednocześnie w trakcie zatwierdzania przez FDA naszego wniosku o dopuszczenie Urządzenia Braster do sprzedaży na rynku amerykańskim." – mówi Marcin Halicki, Prezes Zarządu BRASTER S.A. – "Spodziewamy się, że przedstawiona niedawno aktualizacja strategii – pokazująca wyraźnie atrakcyjność dynamicznie rozwijającego się rynku telemedycyny oraz ogromny potencjał komercyjny naszych rozwiązań na rynkach zagranicznych – zachęci inwestorów do wzięcia udziału w nadchodzącej Ofercie Publicznej." – dodaje.

Wykorzystanie wpływów z emisji

BRASTER S.A. chce pozyskać 54-63 mln zł* z emisji akcji serii I w ramach Oferty. Pozyskane środki finansowe firma przeznaczy na następujące cele, przedstawione w kolejności priorytetów:

 • Ekspansja na rynki zagraniczne i bieżące koszty utrzymania firmy (45,6-47,1 mln zł*)

Wraz z opublikowaną w marcu aktualizacją strategii na lata 2015-2021 Spółka planuje w latach 2017­-2018 debiut na kilkunastu rynkach zagranicznych. Na przełomie czerwca i lipca Spółka poinformowała o podpisaniu umów związanych z rozpoczęciem projektów pilotażowych w Irlandii, Japonii oraz Dubaju. W najbliższych kolejnych tygodniach Spółka spodziewa się podpisania kolejnych umów w Portugalii i Holandii. Do końca bieżącego roku, poza krajami pilotażowymi, BRASTER chce zadebiutować w Wielkiej Brytanii. W przypadku uzyskania zgody FDA, jeszcze w tym roku Spółka chciałaby wejść do USA. Jednocześnie w Kanadzie, Brazylii, Chinach oraz Indiach mają rozpocząć się pilotaże techniczne. Na kolejne rynki (Niemcy, Korea) BRASTER wejdzie w roku 2018. W celu realizacji planu ekspansji niezbędne jest poniesienie wydatków, w szczególności na zwiększenie kapitału obrotowego, przygotowanie i przeprowadzenie kampanii marketingowych, zwiększenie mocy sprzedażowych, rozbudowę infrastruktury informatycznej, dostosowanie Systemu Braster do wymogów poszczególnych rynków, jak i przeprowadzenie procedur certyfikacyjnych i utrzymanie zdolności operacyjnych Spółki.

Do roku 2021 BRASTER planuje zaistnieć na rynkach gwarantujących dostęp do ponad 21 mln osób ze ściśle określonej grupy docelowej. Do tego czasu sprzedaż zagraniczna odpowiadać ma za ponad 90 proc. sprzedaży ogółem.

 • Budowa globalnej platformy telemedycznej (4,8-12,8 mln zł*)

Celem strategicznym Spółki jest budowa globalnej platformy telemedycznej integrującej, poza Systemem Braster, także rozwiązania i urządzenia telemedyczne innych producentów charakteryzujące się globalnym potencjałem sprzedażowym. Realizacja wizji będzie możliwa m.in. poprzez potencjalne akwizycje. W kręgu zainteresowania Spółki są w szczególności producenci urządzeń telemedycznych, dostawcy usług i produktów e-health oraz firmy świadczące usługi telemedyczne.

 • Zakup nieruchomości w Szeligach (3,5 mln zł*)

W grudniu 2016 roku BRASTER zakupił nieruchomość obejmującą działkę w podwarszawskich Szeligach i umiejscowiony na niej budynek, w którym mieści się siedziba Spółki oraz realizowany jest proces produkcji matryc ciekłokrystalicznych. Przedmiotową nieruchomość nabyto za cenę sprzedaży w wysokości 5,3 mln zł. Płatność została rozłożona na dwie transze zakupu nieruchomości wynoszące odpowiednio: 1,3 mln zł i 4 mln zł. Spółka uregulował pierwszą transzę i część drugiej ze środków pochodzących z kredytu bankowego. Pozostała do zapłaty kwota 3,5 mln zł ma zostać sfinansowana ze środków pochodzących z emisji nowych akcji.

Harmonogram Oferty:

 • 6 lipca 2017 – Publikacja Prospektu

 • 7 lipca 2017 – Podanie do publicznej wiadomości Ceny Maksymalnej

 • od 10 lipca do 17 lipca 2017 – Okres składania zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych

 • od 10 lipca do 18 lipca 2017 – Proces budowy księgi popytu

 • 18 lipca 2017 – Ustalenie ostatecznej liczby i ceny akcji oferowanych

 • od 19 lipca do 21 lipca 2017 – Okres składania zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych

 • 21 lipca 2017 – Przydział akcji i rozliczenie transakcji

 • 29 sierpnia 2017 – Planowany termin notowania akcji serii I na GPW

*ostateczne wartości mogą ulec zmianie po zatwierdzeniu ceny maksymalnej w Ofercie Publicznej

Zobacz także

BRASTER rozpocznie pilotaż medyczny w Dubaju

Czytaj więcej
BRASTER rozpocznie pilotaż medyczny w Dubaju

BRASTER rozpocznie pilotaż medyczny w Japonii

Czytaj więcej
BRASTER rozpocznie pilotaż medyczny w Japonii

1 dzień 5 dni 1 miesiąc Okres od: do: Wolumen Kurs pl

Raty PayU to możliwość zapłacenia za zakupy w ratach (od 3 do nawet 36)

W celu poprawienia jakości usług korzystamy z plików cookies. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień plików cookie w Twojej przeglądarce oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies