'
Raporty

ESPI 2019

Nr 146/2019 31.12.2019, 10:39 UTC Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwyk...Pobierz plik PDF (178.02 KB)
Nr 145/2019 30.12.2019, 16:14 UTC Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym ...Pobierz plik PDF (154.86 KB)
Nr 144/2019 30.12.2019, 15:13 UTC Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER S.A. w dniu...Pobierz plik ZIP (747.68 KB)
Nr 143/2019 30.12.2019, 15:02 UTC Zmiany w składzie Rady Nadzorczej BRASTER S.A.Pobierz plik ZIP (216.33 KB)
Nr 142/2019 30.12.2019, 12:09 UTC Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze ...Pobierz plik ZIP (743.69 KB)
Nr 141/2019 27.12.2019, 16:13 UTC Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przek...Pobierz plik ZIP (384.42 KB)
Nr 140/2019 27.12.2019, 15:33 UTC Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze ...Pobierz plik ZIP (760.89 KB)
Nr 139/2019 23.12.2019, 15:46 UTC Oświadczenie KDPW o warunkowej rejestracji akcji serii L Spółki BRASTER S.A.Pobierz plik PDF (193.47 KB)
Nr 138/2019 23.12.2019, 13:54 UTC Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniąc...Pobierz plik ZIP (1.13 MB)
Nr 137/2019 20.12.2019, 14:23 UTC Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przek...Pobierz plik ZIP (358.18 KB)
Nr 136/2019 20.12.2019, 11:26 UTC Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze ...Pobierz plik ZIP (754.03 KB)
Nr 135/2019 19.12.2019, 16:35 UTC Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę pełniącą o...Pobierz plik ZIP (844.75 KB)
Nr 134/2019 18.12.2019, 11:24 UTC Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniąc...Pobierz plik ZIP (928.83 KB)
Nr 133/2019 17.12.2019, 11:02 UTC Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniąc...Pobierz plik ZIP (918.47 KB)
Nr 132/2019 16.12.2019, 16:30 UTC Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze ...Pobierz plik ZIP (481.81 KB)
Nr 131/2019 16.12.2019, 10:57 UTC Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniąc...Pobierz plik ZIP (932.00 KB)
Nr 130/2019 13.12.2019, 15:16 UTC Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniąc...Pobierz plik PDF (147.49 KB)
Nr 129/2019 12.12.2019, 14:44 UTC Wydanie akcji serii L Spółki BRASTER w ramach warunkowego podwyższenia kapitału ...Pobierz plik PDF (218.60 KB)
Nr 128/2019 12.12.2019, 10:12 UTC Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniąc...Pobierz plik ZIP (1.75 MB)
Nr 127/2019 12.12.2019, 10:03 UTC Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze ...Pobierz plik ZIP (1.27 MB)
Nr 126/2019 11.12.2019, 20:15 UTC Objęcie akcji serii L w wyniku realizacji praw z obligacji zamiennych na akcje s...Pobierz plik PDF (138.52 KB)
Nr 125/2019 11.12.2019, 12:24 UTC Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniąc...Pobierz plik ZIP (935.25 KB)
Nr 124/2019 10.12.2019, 11:34 UTC Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze ...Pobierz plik ZIP (779.86 KB)
Nr 123/2019 09.12.2019, 12:04 UTC Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniąc...Pobierz plik ZIP (1.34 MB)
Nr 122/2019 06.12.2019, 09:56 UTC Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze ...Pobierz plik ZIP (1.27 MB)
Nr 121/2019 05.12.2019, 19:26 UTC Znaczne pakiety akcji – zmiana stanu posiadania.Pobierz plik ZIP (269.06 KB)
Nr 120/2019 04.12.2019, 15:03 UTC Znaczne pakiety akcji – zmiana stanu posiadania.Pobierz plik ZIP (269.68 KB)
Nr 119/2019 03.12.2019, 12:38 UTC Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze ...Pobierz plik ZIP (704.79 KB)
Nr 118/2019 03.12.2019, 12:29 UTC Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym ...Pobierz plik PDF (153.53 KB)
Nr 117/2019 02.12.2019, 16:04 UTC Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 grudnia 20...Pobierz plik ZIP (886.18 KB)
Nr 116/2019 02.12.2019, 13:45 UTC Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze ...Pobierz plik ZIP (713.81 KB)
Nr 115/2019 02.12.2019, 13:36 UTC Wydanie akcji serii L Spółki BRASTER w ramach warunkowego podwyższenia kapitału ...Pobierz plik PDF (208.86 KB)
Nr 114/2019 02.12.2019, 13:04 UTC Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 2 grudnia 20...Pobierz plik ZIP (496.00 KB)
Nr 113/2019 29.11.2019, 17:11 UTC Objęcie akcji serii L w wyniku realizacji praw z obligacji zamiennych na akcje s...Pobierz plik PDF (135.74 KB)
Nr 112/2019 26.11.2019, 11:29 UTC Wydanie Obligacji serii B4Pobierz plik PDF (125.02 KB)
Nr 111/2019 22.11.2019, 20:56 UTC Wydanie akcji serii L Spółki BRASTER w ramach warunkowego podwyższenia kapitału ...Pobierz plik PDF (215.82 KB)
Nr 110/2019 22.11.2019, 13:55 UTC Przydział Obligacji serii B4Pobierz plik PDF (155.94 KB)
Nr 109/2019 20.11.2019, 16:45 UTC Objęcie akcji serii L w wyniku realizacji praw z obligacji zamiennych na akcje s...Pobierz plik PDF (135.61 KB)
Nr 108/2019 15.11.2019, 17:01 UTC Wydanie akcji serii L Spółki BRASTER w ramach warunkowego podwyższenia kapitału ...Pobierz plik PDF (208.95 KB)
Nr 107/2019 14.11.2019, 13:20 UTC Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwyk...Pobierz plik PDF (178.58 KB)
Nr 106/2019 12.11.2019, 13:58 UTC Objęcie akcji serii L w wyniku realizacji praw z obligacji zamiennych na akcje s...Pobierz plik PDF (136.01 KB)
Nr 105/2019 07.11.2019, 16:34 UTC Wydanie akcji serii L Spółki BRASTER w ramach warunkowego podwyższenia kapitału ...Pobierz plik PDF (208.89 KB)
Nr 104/2019 07.11.2019, 12:06 UTC Oświadczenie KDPW o warunkowej rejestracji akcji serii L Spółki BRASTER S.A.Pobierz plik PDF (194.06 KB)
Nr 103/2019 06.11.2019, 14:29 UTC Objęcie akcji serii L w wyniku realizacji praw z obligacji zamiennych na akcje s...Pobierz plik PDF (135.19 KB)
Nr 102/2019 05.11.2019, 17:50 UTC Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 2 grudnia 201...Pobierz plik ZIP (864.76 KB)
Nr 101/2019 05.11.2019, 17:22 UTC Objęcie akcji serii L w wyniku realizacji praw z obligacji zamiennych na akcje s...Pobierz plik PDF (135.61 KB)
Nr 100/2019 05.11.2019, 14:36 UTC Rejestracja Urządzenia BRASTER w BrazyliiPobierz plik PDF (126.09 KB)
Nr 99/2019 04.11.2019, 17:16 UTC Znaczne pakiety akcji – zmiana stanu posiadania.Pobierz plik ZIP (400.99 KB)
Nr 98/2019 31.10.2019, 16:43 UTC Wydanie akcji serii L Spółki BRASTER w ramach warunkowego podwyższenia kapitału ...Pobierz plik PDF (208.99 KB)
Nr 97/2019 31.10.2019, 15:40 UTC Znaczne pakiety akcji – zmiana stanu posiadania.Pobierz plik ZIP (269.44 KB)
Nr 95/2019 30.10.2019, 13:20 UTC Uzyskanie przez akcjonariusza udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów.Pobierz plik ZIP (281.71 KB)
Nr 96/2019 30.10.2019, 16:41 UTC Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniąc...Pobierz plik ZIP (1.06 MB)
Nr 94/2019 30.10.2019, 12:28 UTC Objęcie akcji serii L w wyniku realizacji praw z obligacji zamiennych na akcje s...Pobierz plik PDF (136.01 KB)
Nr 93/2019 29.10.2019, 13:03 UTC Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniąc...Pobierz plik ZIP (1.02 MB)
Nr 92/2019 28.10.2019, 16:40 UTC Wydanie akcji serii L Spółki BRASTER w ramach warunkowego podwyższenia kapitału ...Pobierz plik PDF (208.39 KB)
Nr 91/2019 28.10.2019, 12:13 UTC Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniąc...Pobierz plik ZIP (0.99 MB)
Nr 90/2019 25.10.2019, 16:38 UTC Objęcie akcji serii L w wyniku realizacji praw z obligacji zamiennych na akcje s...Pobierz plik PDF (135.65 KB)
Nr 89/2019 25.10.2019, 16:14 UTC Wydanie akcji serii L Spółki BRASTER w ramach warunkowego podwyższenia kapitału ...Pobierz plik PDF (209.01 KB)
Nr 88/2019 24.10.2019, 17:35 UTC Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniąc...Pobierz plik ZIP (847.87 KB)
Nr 87/2019 24.10.2019, 17:18 UTC Ustanowienie zastawu - ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia obligacji Spółki...Pobierz plik PDF (134.32 KB)
Nr 86/2019 24.10.2019, 11:54 UTC Wyniki badania InnomedPobierz plik PDF (171.90 KB)
Nr 85/2019 23.10.2019, 18:31 UTC Informacja o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą o...Pobierz plik PDF (136.98 KB)
Nr 84/2019 23.10.2019, 15:27 UTC Informacja o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą o...Pobierz plik ZIP (409.11 KB)
Nr 83/2019 23.10.2019, 10:31 UTC Informacje o transakcjach dokonanych na akcjach BRASTER S.A. przekazane w trybie...Pobierz plik ZIP (1.36 MB)
Nr 82/2019 22.10.2019, 11:02 UTC Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę blisko związaną z osobą pełni...Pobierz plik ZIP (1.08 MB)
Nr 81/2019 18.10.2019, 11:30 UTC Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę blisko związaną z osobą pełni...Pobierz plik ZIP (743.69 KB)
Nr 80/2019 17.10.2019, 16:54 UTC Wydanie akcji serii L Spółki BRASTER w ramach warunkowego podwyższenia kapitału ...Pobierz plik PDF (209.02 KB)
Nr 79/2019 16.10.2019, 13:33 UTC Objęcie akcji serii L w wyniku realizacji praw z obligacji zamiennych na akcje s...Pobierz plik PDF (136.13 KB)
Nr 78/2019 15.10.2019, 17:09 UTC Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnegoPobierz plik PDF (187.29 KB)
Nr 77/2019 14.10.2019, 19:00 UTC Wydanie akcji serii L Spółki BRASTER w ramach warunkowego podwyższenia kapitału ...Pobierz plik PDF (208.77 KB)
Nr 76/2019 11.10.2019, 15:07 UTC Objęcie akcji serii L w wyniku realizacji praw z obligacji zamiennych na akcje s...Pobierz plik PDF (136.46 KB)
Nr 75/2019 09.10.2019, 13:07 UTC Wydanie akcji serii L Spółki BRASTER w ramach warunkowego podwyższenia kapitału ...Pobierz plik PDF (209.27 KB)
Nr 74/2019 07.10.2019, 15:47 UTC Objęcie akcji serii L w wyniku realizacji praw z obligacji zamiennych na akcje s...Pobierz plik PDF (136.50 KB)
Nr 73/2019 01.10.2019, 14:53 UTC Wydanie akcji serii L Spółki BRASTER w ramach warunkowego podwyższenia kapitału ...Pobierz plik PDF (208.96 KB)
Nr 72/2019 28.09.2019, 15:30 UTC Objęcie akcji serii L w wyniku realizacji praw z obligacji zamiennych na akcje s...Pobierz plik PDF (135.86 KB)
Nr 71/2019 27.09.2019, 14:17 UTC Wydanie Obligacji serii B3Pobierz plik PDF (137.22 KB)
Nr 70/2019 26.09.2019, 13:15 UTC Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze ...Pobierz plik ZIP (460.92 KB)
Nr 69/2019 25.09.2019, 14:14 UTC Zejście poniżej progu 5% przez akcjonariusza BRASTER S.A.Pobierz plik ZIP (326.13 KB)
Nr 68/2019 25.09.2019, 13:28 UTC Przydział Obligacji serii B3Pobierz plik PDF (163.88 KB)
Nr 67/2019 24.09.2019, 13:01 UTC Uzyskanie przez akcjonariusza udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów.Pobierz plik ZIP (313.93 KB)
Nr 66/2019 19.09.2019, 15:48 UTC Wydanie akcji serii L Spółki BRASTER w ramach warunkowego podwyższenia kapitału ...Pobierz plik PDF (207.78 KB)
Nr 65/2019 19.09.2019, 14:18 UTC Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwyk...Pobierz plik PDF (174.95 KB)
Nr 64/2019 13.09.2019, 18:30 UTC Oświadczenie KDPW o warunkowej rejestracji akcji serii L Spółki BRASTER S.A.Pobierz plik PDF (200.33 KB)
Nr 63/2019 05.09.2019, 18:27 UTC Objęcie akcji serii L w wyniku realizacji praw z obligacji zamiennych na akcje s...Pobierz plik PDF (140.24 KB)
Nr 62/2019 03.09.2019, 17:53 UTC Powołanie Prezesa Zarządu BRASTER S.A.Pobierz plik PDF (206.57 KB)
Nr 61/2019 02.09.2019, 18:32 UTC Wydanie akcji serii L Spółki BRASTER w ramach warunkowego podwyższenia kapitału ...Pobierz plik PDF (227.65 KB)
Nr 60/2019 29.08.2019, 13:23 UTC Objęcie akcji serii L w wyniku realizacji praw z obligacji zamiennych na akcje s...Pobierz plik PDF (138.20 KB)
Nr 59/2019 20.08.2019, 14:15 UTC Informacja o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przek...Pobierz plik ZIP (635.94 KB)
Nr 58/2019 14.08.2019, 10:39 UTC Informacja o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przek...Pobierz plik ZIP (639.03 KB)
Nr 57/2019 14.08.2019, 16:33 UTC Podpisanie umowy współpracy w zakresie sprzedaży i dystrybucji Urządzenia BRASTE...Pobierz plik PDF (134.65 KB)
Nr 56/2019 14.08.2019, 16:20 UTC Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze ...Pobierz plik ZIP (1.12 MB)
Nr 55/2019 13.08.2019, 20:11 UTC Wydanie akcji serii L Spółki BRASTER w ramach warunkowego podwyższenia kapitału ...Pobierz plik PDF (148.76 KB)
Nr 54/2019 09.08.2019, 23:04 UTC Objęcie akcji serii L w wyniku realizacji praw z obligacji zamiennych na akcje s...Pobierz plik PDF (138.25 KB)
Nr 53/2019 08.08.2019, 12:17 UTC Życiorys nowo powołanego Członka Zarządu BRASTER S.A.Pobierz plik ZIP (230.38 KB)
Nr 52/2019 05.08.2019, 21:07 UTC Zmiany w składzie Zarządu BRASTER S.A.Pobierz plik PDF (136.86 KB)
Nr 51/2019 31.07.2019, 22:15 UTC Wydanie Obligacji serii B2Pobierz plik PDF (134.38 KB)
Nr 50/2019 25.07.2019, 16:42 UTC Emisja i objęcie Warrantów Subskrypcyjnych serii GPobierz plik PDF (138.39 KB)
Nr 49/2019 25.07.2019, 12:32 UTC Przydział Obligacji serii B2Pobierz plik PDF (159.47 KB)
Nr 48/2019 19.07.2019, 15:21 UTC Zatwierdzenie prospektu emisyjnego EmitentaPobierz plik PDF (139.03 KB)
Nr 47/2019 17.07.2019, 14:37 UTC Wydanie akcji serii L Spółki BRASTER w ramach warunkowego podwyższenia kapitału ...Pobierz plik PDF (212.57 KB)
Nr 46/2019 15.07.2019, 17:05 UTC Objęcie akcji serii L w wyniku realizacji praw z obligacji zamiennych na akcje s...Pobierz plik PDF (193.72 KB)
Nr 45/2019 10.07.2019, 11:05 UTC Podpisanie umowy współpracy w zakresie sprzedaży i dystrybucji Urządzenia BRASTE...Pobierz plik PDF (131.98 KB)
Nr 44/2019 04.07.2019, 16:42 UTC Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Wal...Pobierz plik PDF (61.07 KB)
Nr 43/2019 04.07.2019, 13:39 UTC Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej BRASTER S.A.Pobierz plik PDF (72.68 KB)
Nr 42/2019 04.07.2019, 12:57 UTC Wydanie akcji serii L Spółki BRASTER w ramach warunkowego podwyższenia kapitału ...Pobierz plik PDF (212.00 KB)
Nr 41/2019 01.07.2019, 15:48 UTC Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwyk...Pobierz plik PDF (186.40 KB)
Nr 40/2019 28.06.2019, 20:50 UTC Oświadczenie KDPW o warunkowej rejestracji akcji serii L Spółki BRASTER S.A.Pobierz plik PDF (186.01 KB)
Nr 39/2019 27.06.2019, 15:58 UTC Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER S.A. w dniu 27...Pobierz plik ZIP (637.14 KB)
Nr 38/2019 17.06.2019, 17:19 UTC Objęcie akcji serii L w wyniku realizacji praw z obligacji zamiennych na akcje s...Pobierz plik PDF (183.67 KB)
Nr 37/2019 07.06.2019, 20:21 UTC Objęcie akcji serii L w wyniku realizacji praw z obligacji zamiennych na akcje s...Pobierz plik PDF (183.49 KB)
Nr 36/2019 31.05.2019, 17:08 UTC Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2019 ...Pobierz plik PDF (116.15 KB)
Nr 35/2019 29.05.2019, 19:08 UTC Złożenie przez Emitenta oświadczenia o wyrażeniu zgody na zmianę Warunków Emisji...Pobierz plik PDF (206.64 KB)
Nr 34/2019 29.05.2019, 16:48 UTC Przydział Obligacji serii B1Pobierz plik PDF (161.22 KB)
Nr 33/2019 28.05.2019, 13:40 UTC Treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji Serii A spółk...Pobierz plik ZIP (643.07 KB)
Nr 32/2019 17.05.2019, 18:15 UTC Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian Statutu Spó...Pobierz plik ZIP (352.27 KB)
Nr 31/2019 16.05.2019, 17:45 UTC Spełnienie ostatniego z warunków umowy umożliwiającej pozyskanie kapitału niezbę...Pobierz plik PDF (166.33 KB)
Nr 30/2019 10.05.2019, 15:59 UTC Zmiana terminu przekazania raportu za I kwartał 2019 rok.Pobierz plik PDF (221.02 KB)
Nr 29/2019 09.05.2019, 15:11 UTC Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej BRASTER S.A.Pobierz plik PDF (58.84 KB)
Nr 28/2019 06.05.2019, 20:02 UTC Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii A spółki BRASTER S.A.Pobierz plik ZIP (338.23 KB)
Nr 27/2019 06.05.2019, 19:49 UTC Wysokie prawdopodobieństwo ziszczenia się ryzyka braku środków pozwalających na ...Pobierz plik PDF (147.64 KB)
Nr 26/2019 30.04.2019, 16:02 UTC Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym ...Pobierz plik PDF (61.12 KB)
Nr 25/2019 30.04.2019, 15:56 UTC Aneks do umowy umożliwiającej pozyskanie kapitału niezbędnego do realizacji zało...Pobierz plik PDF (168.27 KB)
Nr 24/2019 29.04.2019, 19:39 UTC Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER S.A. w dniu...Pobierz plik ZIP (698.90 KB)
Nr 23/2019 29.04.2019, 19:27 UTC Nowi Członkowie Rady Nadzorczej BRASTER S.A.Pobierz plik ZIP (623.03 KB)
Nr 22/2019 15.04.2019, 22:49 UTC Rezygnacje z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej BRASTER S.A.Pobierz plik PDF (85.70 KB)
Nr 21/2019 08.04.2019, 13:06 UTC Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym ...Pobierz plik PDF (105.18 KB)
Nr 20/2019 02.04.2019, 15:55 UTC Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 kwietnia 2...Pobierz plik ZIP (708.97 KB)
Nr 19/2019 02.04.2019, 15:20 UTC Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 2 kwietnia 2...Pobierz plik ZIP (423.12 KB)
Nr 18/2019 29.03.2019, 17:05 UTC Podpisanie umowy współpracy w zakresie sprzedaży i dystrybucji Urządzenia BRASTE...Pobierz plik PDF (132.15 KB)
Nr 17/2019 15.03.2019, 17:03 Zejście poniżej progu 5% przez akcjonariusza BRASTER S.A.Pobierz plik ZIP (346.15 KB)
Nr 16/2019 15.03.2019, 15:35 UTC Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę blisko związaną z osobą pełni...Pobierz plik ZIP (204.72 KB)
Nr 15/2019 14.03.2019, 18:07 UTC Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę blisko związaną z osobą pełni...Pobierz plik ZIP (205.50 KB)
Nr 14/2019 13.03.2019, 15:24 UTC Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę blisko związaną z osobą pełni...Pobierz plik ZIP (643.56 KB)
Nr 13/2019 12.03.2019, 22:03 UTC Informacje o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze ...Pobierz plik ZIP (3.17 MB)
Nr 12/2019 11.03.2019, 16:41 UTC Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze ...Pobierz plik ZIP (570.63 KB)
Nr 11/2019 06.03.2019, 16:58 UTC Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 2 kwietnia 20...Pobierz plik ZIP (426.69 KB)
Nr 10/2019 07.03.2019, 11:14 UTC Zakończenie negocjacji, podpisanie warunkowej umowy umożliwiającej pozyskanie ka...Pobierz plik PDF (215.78 KB)
Nr 8/2019 25.02.2019, 19:07 UTC Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę blisko powiązaną z osobą pełn...Pobierz plik ZIP (1.11 MB)
Nr 7/2019 19.02.2019, 11:06 UTC Podpisanie umowy współpracy w zakresie sprzedaży i dystrybucji Urządzenia BRASTE...Pobierz plik PDF (139.93 KB)
Nr 6/2019 29.01.2019, 16:06 UTC Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019Pobierz plik PDF (195.49 KB)
Nr 5/2019 14.01.2019, 14:16 UTC Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym ...Pobierz plik PDF (108.20 KB)
Nr 4/2019 08.01.2019, 16:14 UTC Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER S.A. w dniu...Pobierz plik ZIP (593.76 KB)
Nr 3/2019 08.01.2019, 16:00 UTC Zmiany w składzie Rady Nadzorczej BRASTER S.A.Pobierz plik ZIP (357.36 KB)
Nr 2/2019 08.01.2019, 15:50 UTC Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej BRASTER S.A.Pobierz plik PDF (84.36 KB)
Nr 1/2019 03.01.2018, 16:34 UTC Ustanowienie zastawu rejestrowego na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa BRASTER S....Pobierz plik PDF (138.02 KB)
1 dzień 5 dni 1 miesiąc Okres od: do: Wolumen Kurs pl

Raty PayU to możliwość zapłacenia za zakupy w ratach (od 3 do nawet 36)

W celu poprawienia jakości usług korzystamy z plików cookies. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień plików cookie w Twojej przeglądarce oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies