'
Raporty

ESPI 2018

Nr 1/2018 10.01.2018, 12:30 UTC Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018Pobierz plik PDF (228.43 KB)
Nr 2/2018 10.01.2018, 12:44 UTC Informacja o efektach działalności handlowej Emitenta w IV kwartale 2017 rokuPobierz plik PDF (206.60 KB)
Nr 3/2018 06.04.2018, 10:06 UTC Uruchomienie e-sklepu na rynku holenderskim oraz aktualizacja harmonogramu ekspa...Pobierz plik PDF (164.94 KB)
Nr 4/2018 27.04.2018, 17:13 UTC Informacja o efektach działalności handlowej Emitenta w I kwartale 2018 rokuPobierz plik PDF (551.28 KB)
Nr 5/2018 17.05.2018, 20:06 UTC Zmiany w składzie Zarządu BRASTER S.A.Pobierz plik ZIP (2.33 MB)
Nr 6/2018 18.05.2018, 16:41 UTC Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15 czerwca 2018 ...Pobierz plik PDF (339.29 KB)
Nr 7/2018 22.05.2018, 16:24 UTC Informacje o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze ...Pobierz plik ZIP (664.51 KB)
Nr 8/2018 24.05.2018, 17:26 UTC Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze ...Pobierz plik ZIP (851.47 KB)
Nr 9/2018 24.05.2018, 17:52 UTC Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadz...Pobierz plik ZIP (822.67 KB)
Nr 10/2018 07.06.2018, 15:24 UTC Zmiana terminu przekazania raportu półrocznegoPobierz plik PDF (739.12 KB)
Nr 11/2018 12.06.2018, 21:29 UTC Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej BRASTER S.A.Pobierz plik ZIP (1.01 MB)
Nr 12/2018 14.06.2018, 16:27 UTC Zgłoszenie przez Akcjonariusza propozycji uchwał dotyczących spraw objętych porz...Pobierz plik ZIP (665.90 KB)
Nr 13/2018 15.06.2018, 17:57 UTC Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRASTER S.A. oraz treść uchw...Pobierz plik ZIP (1.64 MB)
Nr 14/2018 20.06.2018, 16:21 UTC Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Wal...Pobierz plik PDF (432.26 KB)
Nr 15/2018 02.07.2018, 11:01 UTC Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej BRASTER S.A.Pobierz plik ZIP (917.33 KB)
Nr 16/2018 02.07.2018, 17:24 UTC Zgłoszenie przez Akcjonariusza propozycji uchwał dotyczących spraw objętych porz...Pobierz plik ZIP (600.92 KB)
Nr 17/2018 03.07.2018, 18:27 UTC Zmiany w składzie Rady Nadzorczej BRASTER S.A.Pobierz plik ZIP (763.06 KB)
Nr 18/2018 03.07.2018, 18:45 UTC Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po przerwie - treść uchwał podjętych ora...Pobierz plik ZIP (7.56 MB)
Nr 19/2018 05.07.2018, 12:51 UTC Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie - korekta treści uchwa...Pobierz plik ZIP (1.26 MB)
Nr 20/2018 06.07.2018, 16:11 UTC Podpisanie umowy dystrybucyjnej w zakresie sprzedaży Systemu BRASTER na rynku wę...Pobierz plik PDF (508.21 KB)
Nr 21/2018 09.07.2018, 15:40 UTC Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Wal...Pobierz plik PDF (431.87 KB)
Nr 22/2018 12.07.2018, 19:37 UTC Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 sierpnia 20...Pobierz plik ZIP (2.29 MB)
Nr 23/2018 17.07.2018, 19:37 UTC Podpisanie umowy dystrybucyjnej w zakresie sprzedaży Urządzeń BRASTER na rynku u...Pobierz plik PDF (577.49 KB)
Nr 24/2018 01.08.2018, 22:02 UTC Informacja o efektach działalności handlowej Emitenta w II kwartale 2018 roku or...Pobierz plik PDF (558.31 KB)
Nr 25/2018 06.08.2018, 21:53 UTC Zgłoszenie przez Akcjonariusza propozycji uchwały dotyczącej spraw objętych porz...Pobierz plik ZIP (3.13 MB)
Nr 26/2018 07.08.2018, 16:11 UTC Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu różnych opcji strategicznych wspierając...Pobierz plik PDF (541.87 KB)
Nr 27/2018 08.08.2018, 19:16 UTC Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER S.A. w dniu...Pobierz plik ZIP (1.31 MB)
Nr 28/2018 08.08.2018, 19:16 UTC Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym ...Pobierz plik PDF (432.60 KB)
Nr 29/2018 21.08.2018, 15:25 UTC Podpisanie umowy dystrybucyjnej w zakresie sprzedaży Urządzeń BRASTER Profession...Pobierz plik PDF (575.08 KB)
Nr 30/2018 21.08.2018, 21:18 UTC Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu różnych opcji strategicznych wspierając...Pobierz plik PDF (548.94 KB)
Nr 31/2018 22.08.2018, 16:35 UTC Podpisanie Aneksu do Umowy o kredyt inwestycyjnyPobierz plik PDF (574.11 KB)
Nr 32/2018 12.09.2018, 10:01 UTC Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu BRASTER S.A.Pobierz plik PDF (574.11 KB)
Nr 33/2018 27.09.2018, 17:20 UTC Sprzedaż Urządzeń BRASTER do Benefit Systems S.A.Pobierz plik PDF (100.62 KB)
Nr 34/2018 28.09.2018, 10:55 UTC Informacje o transakcjach wykonywanych przez osoby blisko związane z osobą pełni...Pobierz plik ZIP (975.71 KB)
Nr 35/2018 28.09.2018, 15:31 UTC Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu BRASTER S.A.Pobierz plik PDF (94.60 KB)
Nr 36/2018 28.09.2018, 15:39 UTC Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej BRASTER S.A.Pobierz plik PDF (85.66 KB)
Nr 37/2018 02.10.2018, 17:17 UTC Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Sp...Pobierz plik ZIP (374.43 KB)
Nr 38/2018 10.10.2018, 17:33 UTC Program Motywacyjny na lata 2018-2021 – aktualizacja informacjiPobierz plik PDF (84.14 KB)
Nr 39/2018 11.10.2018, 16:15 UTC Zejście poniżej progu 5% przez akcjonariusza BRASTER S.A.Pobierz plik ZIP (273.54 KB)
Nr 40/2018 29.10.2018, 16:12 UTC Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 listopada ...Pobierz plik ZIP (804.09 KB)
Nr 41/2018 19.11.2018, 16:52 UTC Podpisanie umowy współpracy w zakresie sprzedaży Urządzeń BRASTER na terenie Chi...Pobierz plik PDF (145.15 KB)
Nr 42/2018 26.11.2018, 13:42 UTC Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze ...Pobierz plik ZIP (341.26 KB)
Nr 43/2018 26.11.2018, 14:02 UTC Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 listopada...Pobierz plik ZIP (408.06 KB)
Nr 44/2018 26.11.2018, 16:46 UTC Zejście poniżej progu 5% przez akcjonariusza BRASTER S.A.Pobierz plik ZIP (129.94 KB)
Nr 45/2018 29.11.2018, 15:28 UTC Informacje o transakcjach wykonanych przez osoby blisko związane z osobą pełniąc...Pobierz plik ZIP (1.30 MB)
Nr 46/2018 30.11.2018, 11:57 UTC Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym ...Pobierz plik PDF (110.18 KB)
Nr 47/2018 10.12.2018, 17:27 UTC Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 stycznia 20...Pobierz plik ZIP (851.02 KB)
Nr 48/2018 11.12.2018, 16:40 UTC Zawarcie umowy o ustanowienie zastawów cywilnego i rejestrowego na mieniu ruchom...Pobierz plik PDF (137.74 KB)
Nr 49/2018 18.12.2018, 14:06 UTC Zgłoszenie przez akcjonariuszy żądania umieszczenia określonej sprawy w porządku...Pobierz plik ZIP (370.66 KB)
1 dzień 5 dni 1 miesiąc Okres od: do: Wolumen Kurs pl

Raty PayU to możliwość zapłacenia za zakupy w ratach (od 3 do nawet 36)

W celu poprawienia jakości usług korzystamy z plików cookies. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień plików cookie w Twojej przeglądarce oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies