'
Raporty

ESPI 2017

Nr 1/2017 11.01.2017, 14:41 UTC Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017Pobierz plik PDF (224.87 KB)
Nr 2/2017 16.01.2017, 8:45 UTC Informacja o efektach działalności handlowej Emitenta w IV kwartale 2016 rokuPobierz plik PDF (221.69 KB)
Nr 3/2017 07.03.2017, 8:59 UTC Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 kwietnia 2017 ...Pobierz plik ZIP (1.20 MB)
Nr 4/2017 07.03.2017, 9:01 UTC Aktualizacja strategii rozwoju BRASTER S.A. na lata 2015 – 2021 w zakresie ekspa...Pobierz plik PDF (123.88 KB)
Nr 5/2017 07.03.2017, 12:38 UTC Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 kwietnia 2017 roku – uzupeł...Pobierz plik ZIP (438.24 KB)
Nr 6/2017 16.03.2017, 16:04 UTC Zgłoszenie przez akcjonariuszy żądania umieszczenia określonych spraw w porządku...Pobierz plik ZIP (936.31 KB)
Nr 7/2017 30.03.2017, 10:59 UTC Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 kwietnia 2017 roku – uzupeł...Pobierz plik ZIP (367.61 KB)
Nr 8/2017 31.03.2017, 16:41 UTC Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej BRASTER S.A.Pobierz plik ZIP (2.34 MB)
Nr 9/2017 03.04.2017, 14:47 UTC Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść uchwał podjętych ...Pobierz plik ZIP (676.38 KB)
Nr 10/2017 07.04.2017, 15:13 UTC Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Wal...Pobierz plik PDF (147.58 KB)
Nr 11/2017 04.04.2017, 11:11 UTC Zgłoszenie kandydata na Członka Rady NadzorczejPobierz plik ZIP (852.90 KB)
Nr 12/2017 19.04.2017, 12:42 UTC Zgłoszenie kandydata na Członka Rady NadzorczejPobierz plik ZIP (290.32 KB)
Nr 13/2017 19.04.2017, 16:48 UTC Zgłoszenie kandydatów do składu Rady Nadzorczej III kadencjiPobierz plik ZIP (404.39 KB)
Nr 14/2017 20.04.2017, 14:41 UTC Powołanie Członków Zarządu BRASTER S.A. III kadencjiPobierz plik ZIP (167.31 KB)
Nr 15/2017 20.04.2017, 17:41 UTC Powołanie Członków Rady Nadzorczej BRASTER S.A. III kadencjiPobierz plik ZIP (2.45 MB)
Nr 16/2017 20.04.2017, 18:05 UTC Treść uchwał podjętych w trakcie drugiej części obrad Zwyczajnego Walnego Zgroma...Pobierz plik ZIP (904.68 KB)
Nr 17/2017 26.04.2017, 11:38 UTC Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Wal...Pobierz plik PDF (147.57 KB)
Nr 18/2017 28.04.2017, 20:19 UTC Informacja o efektach działalności handlowej Emitenta w I kwartale 2017 rokuPobierz plik PDF (213.36 KB)
Nr 19/2017 25.05.2017, 12:17 UTC Informacje o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze ...Pobierz plik ZIP (348.25 KB)
Nr 20/2017 09.06.2017, 23:30 UTC Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6 lipca 2017 ...Pobierz plik ZIP (762.47 KB)
Nr 21/2017 21.06.2017, 15:08 UTC Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadze...Pobierz plik ZIP (468.37 KB)
Nr 22/2017 26.06.2017, 11:55 UTC Rozpoczęcie sprzedaży Systemu Braster na rynkach zagranicznych (Irlandia)Pobierz plik PDF (218.33 KB)
Nr 23/2017 29.06.2017, 14:09 UTC Rozpoczęcie pilotażu medycznego w JaponiiPobierz plik PDF (218.67 KB)
Nr 24/2017 04.07.2017, 14:58 UTC Zatwierdzenie prospektu emisyjnego BRASTER S.A.Pobierz plik PDF (216.56 KB)
Nr 25/2017 04.07.2017, 15:43 UTC Rozpoczęcie pilotażu medycznego w DubajuPobierz plik PDF (218.01 KB)
Nr 26/2017 06.07.2017, 16:24 UTC Treść uchwał podjętych w trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dni...Pobierz plik ZIP (638.73 KB)
Nr 27/2017 10.10.2017, 09:37 UTC Ustalenie ceny maksymalnej dla jednej akcji serii IPobierz plik PDF (215.60 KB)
Nr 28/2017 12.07.2017, 12:46 UTC Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym ...Pobierz plik PDF (148.40 KB)
Nr 29/2017 19.07.2017, 15:56 UTC Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii IPobierz plik PDF (138.04 KB)
Nr 30/2017 19.07.2017, 10:45 UTC Wybór biegłego rewidentaPobierz plik PDF (137.20 KB)
Nr 31/2017 20.07.2017, 17:25 UTC Rejestracja przez Sąd zmiany statutu SpółkiPobierz plik ZIP (505.46 KB)
Nr 32/2017 24.07.2017, 16:12 UTC Przydział akcji serii IPobierz plik PDF (137.86 KB)
Nr 33/2017 24.07.2017, 11:23 UTC Zejście poniżej 5% przez akcjonariusza spółki BRASTER S.A.Pobierz plik ZIP (379.10 KB)
Nr 34/2017 02.08.2017, 14:45 UTC Informacja o efektach działalności handlowej Emitenta w II kwartale 2017 rokuPobierz plik PDF (214.04 KB)
Nr 35/2017 04.08.2017, 13:56 UTC Podsumowanie oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii IPobierz plik PDF (141.94 KB)
Nr 36/2017 16.08.2017, 09:23 UTC Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego SpółkiPobierz plik ZIP (340.67 KB)
Nr 37/2017 16.08.2017, 15:11 UTC Informacje o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze ...Pobierz plik ZIP (345.89 KB)
Nr 38/2017 16.08.2017, 16:36 UTC Informacje o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze ...Pobierz plik ZIP (747.68 KB)
Nr 39/2017 17.08.2017, 17:55 UTC Zmniejszenie udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu...Pobierz plik ZIP (1.39 MB)
Nr 40/2017 18.08.2017, 09:14 UTC Zwiększenie przez akcjonariusza udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów na W...Pobierz plik ZIP (491.03 KB)
Nr 41/2017 18.08.2017, 10:27 UTC Uzyskanie przez akcjonariusza udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów na Wal...Pobierz plik ZIP (396.15 KB)
Nr 42/2017 28.08.2017, 13:36 UTC Rejestracja akcji w KDPWPobierz plik PDF (142.09 KB)
Nr 43/2017 28.08.2017, 16:09 UTC Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwyk...Pobierz plik PDF (142.25 KB)
Nr 44/2017 28.08.2017, 18:35 UTC Rejestracja akcji w KDPWPobierz plik PDF (219.45 KB)
Nr 45/2017 12.09.2017, 11:28 UTC Informacja o transakcji wykonywanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą...Pobierz plik ZIP (688.25 KB)
Nr 46/2017 29.09.2017, 17:03 UTC Zawiadomienie akcjonariusza – znaczne pakiety akcjiPobierz plik ZIP (447.55 KB)
Nr 47/2017 10.11.2017, 21:53 UTC Informacja o efektach działalności handlowej Emitenta w III kwartale 2017 rokuPobierz plik PDF (214.57 KB)
Nr 48/2017 19.12.2017, 11:22 UTC Rozpoczęcie pilotażu medycznego w Wielkiej BrytaniiPobierz plik PDF (219.08 KB)
1 dzień 5 dni 1 miesiąc Okres od: do: Wolumen Kurs pl

Raty PayU to możliwość zapłacenia za zakupy w ratach (od 3 do nawet 36)

W celu poprawienia jakości usług korzystamy z plików cookies. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień plików cookie w Twojej przeglądarce oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies