'
Raporty

ESPI 2016

Nr 1/2016 05.01.2016, 15:55 UTC Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016Pobierz plik PDF (296.33 KB)
Nr 2/2016 05.01.216, 16:38 UTC Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymiPobierz plik PDF (207.92 KB)
Nr 3/2016 26.01.2016, 16:25 UTC Rozpoczęcie IV etapu projektu realizowanego z Politechniką Warszawską (algorytmy...Pobierz plik PDF (209.90 KB)
Nr 4/2016 29.01.2016, 15:41 UTC Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść uchwał podjęty...Pobierz plik PDF (222.90 KB)
Nr 5/2016 01.02.2016, 14:35 UTC Informacja o transakcjach na akcjach BRASTER S.A.Pobierz plik PDF (287.62 KB)
Nr 6/2016 01.02.2016, 14:59 UTC Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym ...Pobierz plik PDF (283.64 KB)
Nr 7/2016 26.02.2016, 14:13 UTC Treść uchwał podjętych w trakcie drugiej części obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgr...Pobierz plik ZIP (516.96 KB)
Nr 8/2016 02.03.2016, 13:49 UTC Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym ...Pobierz plik PDF (217.90 KB)
Nr 9/2016 04.03.2016, 12:28 UTC Rozpoczęcie procesu industrializacji konsumenckiej wersji TESTERAPobierz plik PDF (220.87 KB)
Nr 10/2016 01.04.2016, 17:06 UTC Objęcie akcji w ramach kapitału warunkowego, realizacja Programu MotywacyjnegoPobierz plik PDF (223.70 KB)
Nr 11/2016 05.04.2016, 17:13 UTC Zakończenie czwartego etapu projektu realizowanego z Politechniką Warszawską (al...Pobierz plik PDF (239.37 KB)
Nr 12/2016 18.04.2016, 16:21 UTC Rozpoczęcie V etapu projektu realizowanego z Politechniką Warszawską (algorytmy ...Pobierz plik PDF (216.20 KB)
Nr 13/2016 21.04.2016, 15:52 UTC Uchylenie Regulaminu Programu MotywacyjnegoPobierz plik PDF (136.80 KB)
Nr 14/2016 27.04.2016, 17:26 UTC Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 maja 2016 rok...Pobierz plik PDF (138.59 KB)
Nr 15/2016 04.05.2016, 16:58 UTC Rejestracja akcji w KDPWPobierz plik PDF (139.49 KB)
Nr 16/2016 04.05.2016, 17:11 UTC Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwyk...Pobierz plik PDF (138.38 KB)
Nr 17/2016 19.05.2016, 17:19 UTC Podpisanie istotnej umowy na aplikację BRASTERPobierz plik PDF (143.16 KB)
Nr 18/2016 24.05.2016, 16:25 UTC Treść uchwał podjętych w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w...Pobierz plik ZIP (809.06 KB)
Nr 19/2016 25.05.2016, 16:14 UTC Zwiększenie przez akcjonariusza udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów na W...Pobierz plik PDF (139.96 KB)
Nr 20/2016 30.05.2016, 16:16 UTC Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowegoPobierz plik PDF (141.86 KB)
Nr 21/2016 30.05.2016, 16:16 UTC Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Wal...Pobierz plik PDF (147.66 KB)
Nr 22/2016 01.06.2016, 17:08 UTC Podpisanie istotnej umowy na realizację systemu telemedycznegoPobierz plik PDF (143.15 KB)
Nr 23/2016 03.06.2016, 16:36 UTC Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii HPobierz plik PDF (137.61 KB)
Nr 24/2016 16.06.2016, 12:04 UTC Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii HPobierz plik PDF (146.71 KB)
Nr 25/2016 16.06.2016, 14:09 UTC Zwiększenie przez akcjonariusza udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów na W...Pobierz plik PDF (141.67 KB)
Nr 26/2016 20.06.2016, 10:09 UTC Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymPobierz plik PDF (134.90 KB)
Nr 27/2016 23.06.2016, 14:43 UTC Rejestracja praw do akcji w KDPWPobierz plik PDF (139.48 KB)
Nr 28/2016 27.06.2016, 11:37 UTC Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na...Pobierz plik PDF (139.10 KB)
Nr 29/2016 27.06.2016, 15:21 UTC Rejestracja praw do akcji w KDPWPobierz plik PDF (138.49 KB)
Nr 30/2016 30.06.2016, 15:41 UTC Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowegoPobierz plik ZIP (451.24 KB)
Nr 31/2016 30.06.2016, 18:11 UTC Znaczne pakiety akcjiPobierz plik ZIP (154.93 KB)
Nr 32/2016 04.07.2016, 18:28 UTC Zawiadomienie o transakcjach w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami fi...Pobierz plik PDF (134.90 KB)
Nr 33/2016 04.07.2016, 18:40 UTC Znaczne pakiety akcjiPobierz plik ZIP (531.51 KB)
Nr 34/2016 05.07.2016, 17:32 UTC Wybór biegłego rewidentaPobierz plik PDF (134.17 KB)
Nr 35/2016 05.07.2016, 17:51 UTC Przyjęcie Regulaminu Programu MotywacyjnegoPobierz plik ZIP (447.17 KB)
Nr 36/2016 05.07.2016, 18:00 UTC Znaczne pakiety akcjiPobierz plik ZIP (1.23 MB)
Nr 37/2016 07.07.2016, 12:46 UTC Znaczne pakiety akcjiPobierz plik ZIP (279.01 KB)
Nr 38/2016 11.07.2016, 17:23 UTC Znaczne pakiety akcjiPobierz plik ZIP (848.49 KB)
Nr 39/2016 18.07.2016, 12:13 UTC Rejestracja akcji w KDPWPobierz plik PDF (140.29 KB)
Nr 40/2016 21.07.2016, 11:29 UTC Prezentacja strategii sprzedaży urządzenia BrasterPobierz plik PDF (145.31 KB)
Nr 41/2016 26.07.2016, 12:58 UTC Wyznaczenie ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłyc...Pobierz plik PDF (139.37 KB)
Nr 42/2016 26.07.2016, 13:09 UTC Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okazici...Pobierz plik PDF (293.22 KB)
Nr 43/2016 27.07.2016, 17:03 UTC Rejestracja akcji w KDPWPobierz plik PDF (141.10 KB)
Nr 44/2016 09.08.2016, 13:49 UTC Informacja o wynikach badania klinicznego ThermaALGPobierz plik PDF (277.91 KB)
Nr 45/2016 24.08.2016, 12:14 UTC Znaczne pakiety akcjiPobierz plik ZIP (195.22 KB)
Nr 46/2016 16.09.2016, 15:16 UTC Podpisanie umowy na produkcję urządzeń BrasterPobierz plik PDF (126.06 KB)
Nr 47/2016 04.10.2016, 16:40 UTC Uruchomienie produkcji wyrobu medycznego „System Domowej Profilaktyki Raka Piers...Pobierz plik PDF (129.32 KB)
Nr 48/2016 19.10.2016, 9:31 UTC Uruchomienie sprzedaży wyrobu medycznego „System Domowej Profilaktyki Raka Pier...Pobierz plik PDF (137.00 KB)
Nr 49/2016 14.11.2016, 19:32 UTC Emisja Obligacji Serii A przez EmitentaPobierz plik ZIP (339.87 KB)
Nr 50/2016 29.11.2016, 16:33 UTC Podjęcie uchwały Zarządu Emitenta w sprawie dojścia emisji do skutku i przydział...Pobierz plik PDF (128.17 KB)
Nr 51/2016 09.12.2016, 11:05 UTC Podsumowanie subskrypcji obligacji serii A spółki BRASTER S.A.Pobierz plik PDF (147.93 KB)
Nr 52/2016 13.12.2016, 17:29 UTC Nabycie przez Emitenta istotnej nieruchomościPobierz plik PDF (146.68 KB)
Nr 53/2016 13.12.2016, 17:32 UTC Rejestracja w KDPW obligacji na okaziciela serii APobierz plik PDF (138.24 KB)
Nr 54/2016 27.12.2016, 16:49 UTC Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciel...Pobierz plik PDF (139.56 KB)
1 dzień 5 dni 1 miesiąc Okres od: do: Wolumen Kurs pl

Raty PayU to możliwość zapłacenia za zakupy w ratach (od 3 do nawet 36)

W celu poprawienia jakości usług korzystamy z plików cookies. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień plików cookie w Twojej przeglądarce oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies