'

Polska Agencja Rozwoju Przemysłu (PARP) przyznała Spółce BRASTER dofinansowanie w wysokości ponad 4,094 mln PLN przeznaczone na uruchomienie prac związanych z budową linii technologicznej do produkcji urządzenia TESTER. Dzięki temu Spółka będzie gotowa do komercjalizacji urządzenia TESTER – zgodnie ze strategicznymi zamierzeniami – już w II połowie 2016 roku. Wcześniej – na jesieni br. – Spółka planuje emisję akcji w celu zagwarantowania między innymi środków na ww. cel oraz przeniesienie notowań na główny parkiet GPW.

"Pozytywne rozpatrzenie przez PARP złożonego przez nas wniosku oznacza przede wszystkim, że zgodnie z planem realizujemy postanowienia strategii przyjętej i ogłoszonej w czerwcu, a uruchomienie budowy fabryki – mam tu szczególnie na myśli budowę linii technologicznej do produkcji unikatowych matryc z folią ciekłokrystaliczną w oparciu o naszą autorską i opatentowaną w wielu krajach na świecie technologię – będzie możliwe, jak tylko pozyskamy brakujące środki w ramach jesiennej publicznej emisji akcji. Według naszych. założeń już w II połowie 2016 roku stworzymy przemysłową zdolność produkcyjną." – komentuje Krzysztof Pawelczyk, Prezes Zarządu BRASTER S.A.

Całkowita wartość inwestycji w budowę linii technologicznej do wytwarzania matryc ciekłokrystalicznych wyniesie ponad 11,82 mln i zostanie zakończona do 30 czerwca 2016 roku.

"Pierwotny wniosek - zaakceptowany przez PARP - o dofinansowanie działania 4.1. w Projekcie 1.4-4.1 miał wysokość 1,313 mln PLN. Wraz z rozwojem urządzenia TESTER, pojawiły się nowe obszary wymagające sfinansowania, dlatego wystąpiliśmy do PARP z wnioskiem o zwiększenie dofinansowania w ramach działania 4.1, uzyskując potwierdzoną aneksem dodatkową kwotę 2,781 mln PLN, co daje łącznie 4,094 mln PLN, na realizację wdrożenia. (raport bieżący nr 57/2014)."– mówi Konrad Kowalczuk Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy BRASTER S.A.

"Wnioskowane obecnie - i zaakceptowane przez PARP - zwiększenie dofinansowania w ramach działania 1.4-4.1 uwzględnia ostateczny kształt opracowanych i zweryfikowanych pod względem wydajnościowym i jakościowym kluczowych elementów infrastruktury technologicznej. Ponadto, projekt zawiera - opracowane wspólnie z zewnętrznymi dostawcami - rozwiązania technologiczne, zgodne z przyjętą strategią rozwoju. Zakładają one koncentrację Spółki na produkcji kluczowych elementów urządzenia TESTER - jakimi są folie ciekłokrystaliczne - oraz wytwarzaniu przez zewnętrznych dostawców pozostałych elementów urządzenia. Takie podejście do projektu umożliwi Spółce najlepiej pojętą optymalizację procesu produkcyjnego. Oznacza to, że w najbliższym czasie – ze względów proceduralnych – zamierzamy odstąpić od umowy w ramach działania 4.6 - które zakładało realizację ww. inwestycji w pierwotnym, rozbudowanym kształcie (raport bieżący nr 22/2013 ) - i skupimy się na pełnym wykorzystaniu środków uzyskanych w ramach 1.4-4.1." – dodaje Henryk Jaremek, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Operacyjny BRASTER S.A.

Notowana obecnie na NewConnect BRASTER S.A. planuje przeniesienie notowań na główny parkiet GPW oraz emisję akcji, z której środki zostaną przeznaczone na realizację niezbędnych prac przygotowujących TESTER do komercjalizacji w II połowie 2016 roku.

"Z punktu widzenia finansowego, w związku z pełnym dostosowaniem zakresu rzeczowego projektu 1.4-4.1 do potrzeb Spółki, będzie on - mimo nieznacznie zmniejszonego dofinansowania niż łącznie działania 1.4-4.1 i 4.6 - znacznie bardziej efektywny kosztowo. Wynika to z faktu, że łączne potrzeby gotówkowe Spółki przy realizacji zatwierdzonego przez PARP aneksu będą niższe. Co najważniejsze dla naszych inwestorów – środki pozyskane z dotacji PARP pozwolą na zmniejszenie kwoty, którą Spółka planuje pozyskać w drodze jesiennej emisji akcji, a także na adekwatne zmniejszenie liczby emitowanych akcji." – dodaje Prezes Pawelczyk.

Zobacz także

Strategia BRASTER S.A. – w drodze na globalne rynki

Czytaj więcej
Strategia BRASTER S.A. – w drodze na globalne rynki

BRASTER S.A. - sukces subskrypcji prywatnej!

Czytaj więcej
BRASTER S.A. - sukces subskrypcji prywatnej!

1 dzień 5 dni 1 miesiąc Okres od: do: Wolumen Kurs pl

Raty PayU to możliwość zapłacenia za zakupy w ratach (od 3 do nawet 36)

W celu poprawienia jakości usług korzystamy z plików cookies. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień plików cookie w Twojej przeglądarce oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies