'

Strategia opracowana przez Zarząd BRASTER S.A. zakłada możliwie najszybszą komercjalizację urządzenia TESTER BRASTER. Wprowadzanie produktu na referencyjne rynki rozpocznie się już w II połowie 2016 roku. W pierwszej fazie komercjalizacja obejmie lekarzy specjalistów w Wielkiej Brytanii, Niemczech oraz Polsce, a w kolejnej – adresowanej do kobiet – dodatkowo także USA, Francję i Holandię. Przeprowadzona analiza potwierdziła, że TESTER BRASTER ma ogromny potencjał rynkowy, natomiast badania kliniczne dowodzą, że jest to urządzenie skuteczne, w pełni bezpieczne, mogące stanowić uzupełnienie diagnostyki piersi, przyczyniając się do wczesnego wykrywania nowotworów piersi u kobiet.

Notowana obecnie na NewConnect BRASTER S.A. planuje wprowadzić urządzenie TESTER BRASTER zarówno na rynek profesjonalny - obejmujący m.in. lekarzy specjalistów (ginekologów) - jak również na masowy rynek konsumencki.

"TESTER BRASTER najpierw wprowadzimy do kanału profesjonalnego również po to, by zbudować zaufanie i potwierdzić wiarygodność metody ciekłokrystalicznej termografii kontaktowej wśród ekspertów oraz lekarzy specjalistów. Upowszechnianie metody diagnostycznej zostanie wzmocnione poprzez prowadzone badania kliniczne, prezentacje wyników podczas konferencji naukowych i publikacje w czasopismach medycznych, współpraca ze środowiskiem opiniotwórczym." – mówi Krzysztof Pawelczyk, Prezes Zarządu BRASTER S.A.

"Rynek niemiecki wyróżnia się dużą liczbą lekarzy specjalistów (ginekologów). Lekarzy tej specjalności jest ponad 17,5 tys. Dodatkowo, w praktyce ginekologicznej znaczna część procedur medycznych jest finansowana ze środków prywatnych. Wielka Brytania z kolei posiada wysoko rozwinięty system prywatnej opieki zdrowotnej, dlatego specjaliści zatrudnieni w brytyjskich prywatnych klinikach stanowią grupę docelową dla urządzenia. Liczba lekarzy ginekologów ogółem w Wielkiej Brytanii wynosi 4,2 tys." – mówi Konrad Kowalczuk, Członek Zarządu BRASTER S.A.

"Opracowana przez nas strategia zakłada także wprowadzenie produktu także na rynku polskim,gdzie pracuje 7,5 tys. lekarzy ginekologów. Procedura medyczna w naszym kraju pozwala w tym obszarze korzystać z opieki lekarskiej bez konieczności posiadania skierowania od lekarza pierwszego kontaktu." – dodaje Konrad Kowalczuk, Członek Zarządu BRASTER S.A.

Zaprezentowany przez zarząd model biznesowyzakłada, że źródłem dochodu BRASTER S.A. będzie sprzedaż urządzenia, lecz przede wszystkim badania.

"Na publiczne podawanie szczegółów cenowych jest zdecydowanie za wcześnie, lecz według naszych zamierzeń cena urządzenia oraz badania będzie skonstruowana na możliwie najbardziej atrakcyjnym i przystępnym poziomie – zwłaszcza w kontekście cen badań USG, które w Wielkiej Brytanii kształtują się na poziomie 200-400 GBP, w Niemczech na poziomie ok. 40 - 50 EUR, a w Polsce – 120 PLN. Naszym zamierzeniem jest udostępnienie urządzenia TESTER BRASTER jak najszerszej grupie tj. odbiorcy masowemu, po cenie zachęcającej do częstego wykonywania badań. Dlatego też nasze urządzenie będzie dystrybuowane dzięki współpracy z najlepszymi partnerami międzynarodowymi."– dodaje Prezes Krzysztof Pawelczyk.

Kolejny etap komercjalizacji produktu zakłada wejście również do kanału konsumenckiego w sześciu krajach referencyjnych: USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Holandii i Polsce. Rynki w tych krajach oceniono, jako najbardziej perspektywiczne w pierwszej kolejności.

"Wdrożenie urządzenia nastąpi tak szybko jak to będzie możliwe i będzie uzależnione od poziomu akceptacji metody przez środowisko medyczne, a także terminu zbudowania cyfrowego systemu interpretacyjnego dla konsumentów." – podkreśla Prezes Krzysztof Pawelczyk.

Ze statystyk zapadalności na nowotwory wynika, że najwięcej przypadków notuje się w rozwiniętych krajach zachodnich. W tych krajach istnieje także większa świadomość społeczna dotycząca profilaktyki nowotworowej. Grupę docelową dla urządzenia TESTER BRASTER na rynku konsumenckim stanowią kobiety w wieku 30-69 lat, posiadające wyższe wykształcenie. Z danych Spółki wynika, iż jest to grupa licząca tylko w ww. krajach prawie 53 mln kobiet. Na całym świecie grupa ta liczy 250 mln kobiet.

"Ważnym segmentem w tej grupie są kobiety w wieku 30-50 lat. Nie są one bowiem objęte krajowymi programami diagnostyki raka piersi, a obserwuje się u nich coraz większą zachorowalność na ten rodzaj nowotworu." – dodaje Konrad Kowalczuk.

"Dotychczasowe atuty spółki BRASTER to między innymi innowacyjne urządzenie TESTER BRASTER wykorzystujące ciekłokrystaliczne matryce termograficzne w diagnostyce raka piersi; zespół wybitnych inżynierów, wysokiej klasy specjalistów o wieloletnim doświadczeniu w obszarze termografii ciekłokrystalicznej i inżynierii procesowej, a także bogate zaplecze techniczne – w tym laboratorium badawcze i hale umożliwiające rozpoczęcie inwestycji w linię technologiczną. Nasza własność intelektualna jest zabezpieczona międzynarodowymi patentami, co daje nam ochronę konkurencyjną na najbliższe 20 lat, a przeprowadzone badania kliniczne jednoznacznie wskazują, że TESTER BRASTER jest bezpiecznym, skutecznym i komplementarnym wobec USG i mammografii narzędziem, będącym istotnym uzupełnieniem dotychczasowego procesu diagnostycznego. Mamy zatem zebrany pokaźny arsenał do globalnej walki z nowotworami piersi. Jednak przed rozpoczęciem wojny z rakiem w II połowie 2016 roku, chcemy zrealizować jeszcze kilka inicjatyw udoskonalających funkcjonalności urządzenia TESTER BRASTER, a także programy badań klinicznych i budowę linii technologicznej." – podsumowuje Krzysztof Pawelczyk, Prezes Zarządu BRASTER S.A.

Zobacz także

BRASTER S.A. - sukces subskrypcji prywatnej!

Czytaj więcej
BRASTER S.A. - sukces subskrypcji prywatnej!

BRASTER S.A. z doradcą strategicznym – w drodze na globalne rynki

Czytaj więcej
BRASTER S.A. z doradcą strategicznym – w drodze na globalne rynki

1 dzień 5 dni 1 miesiąc Okres od: do: Wolumen Kurs pl

Raty PayU to możliwość zapłacenia za zakupy w ratach (od 3 do nawet 36)

W celu poprawienia jakości usług korzystamy z plików cookies. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień plików cookie w Twojej przeglądarce oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies